List of content

เทคนิค Forex Sentiment คืออะไร ? ตัวชี้วัดความเชื่อมั่นของตลาด Forex


เทคนิค Forex Sentiment คืออะไร

ในบทความนี้ ทีมงาน Fxbrokerscam จะพาทุกคนมารู้จักกับหนึ่งในเครื่องมือวิเคราะห์ตลาด Forex ที่มีจุดเด่น คือ สามารถคาดเดาทิศทางหรืออารมณ์ของตลาดได้ ซึ่งเครื่องมือที่กล่าวถึงนี้ ก็คือ Forex Sentiment นั่นเองครับ ซึ่ง Forex Sentiment คืออะไร? มีเทคนิควิเคราะห์ตลาดและมีวิธีการใช้งานอย่างไร? บทความนี้มีคำตอบครับ

 

Forex Sentiment คืออะไร ?

 

Forex Sentiment คืออะไร

Forex Sentiment คือ ความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อตลาด Forex โดยสิ่งนี้จะสะท้อนถึงอารมณ์ของนักลงทุนหรือเทรดเดอร์ เมื่อเกิดความรู้สึกอยากขายหรือซื้อสินทรัพย์ประเภทนั้น ๆ  ส่งผลให้คุณสามารถคาดเดาได้ว่า แนวโน้มของตลาดอยู่ในช่วงขาขึ้นหรือขาลง โดยมุมมองของนักลงทุนก็จะแตกต่างกันออกไป ดังนั้น Forex Sentiment จึงถือเป็นจิตวิทยาการเทรดที่จะใช้พิจารณาทิศทางของตลาด เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจซื้อขายสินทรัพย์นั่นเองครับ

รู้หรือไม่ ? Sentiment สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกตลาด ไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้น, ตลาด Forex, ตลาดตราสารหนี้, CFDs หรือตลาดคริปโทเคอร์เรนซี เป็นต้น ซึ่งปกติแล้ว นักลงทุนจะรู้จักกันในคำว่า Market Sentiment นั่นเอง

 

Sentiment ในตลาด Forex มีความสำคัญอย่างไรกับเทรดเดอร์

การวิเคราะห์ Sentiment จะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถคาดเดาทิศทางของราคาได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น การคาดเดาอารมณ์ของตลาดถือได้ว่ามีความสำคัญต่อเทรดเดอร์เป็นอย่างมากครับ อย่างไรก็ตาม Sentiment เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในการเทรดเท่านั้น เพราะการคาดเดาอารมณ์ของตลาดไม่ได้การันตีว่า คุณจะสามารถทำกำไรได้ 100% ครับ เพื่อการเทรดที่มีประสิทธิภาพและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรได้เพิ่มมากขึ้น เทรดเดอร์ควรศึกษาเทคนิคอื่น ๆ ร่วมด้วย

 

เครื่องมือที่ใช้ดู Forex Sentiment Indicator มีอะไรบ้าง ?

 

Forex Sentiment Indicator มีอะไรบ้าง

เครื่องมือที่ใช้ดู Forex Sentiment Indicator มี 3 เครื่องมือหลัก ได้แก่

1. Bullish Percent Index (BPI)

Bullish Percent Index หรือดัชนีบอกระดับตลาด โดยเป็นเครื่องมือที่ใช้ดูว่าสินทรัพย์ตัวไหนบ้างอยู่ในสภาวะตลาดขาขึ้น ซึ่งจะพิจารณาจากค่า BPI ดังต่อไปนี้

  • หากค่า BPI มากกว่า 80% จะแสดงให้เห็นถึง ความเชื่อมั่นของตลาดขาขึ้น ซึ่งมีแรงซื้อที่มากจนเกินไปนั่นเอง 
  • หากค่า BPI น้อยกว่า 20% จะแสดงให้เห็นถึง ความเชื่อมั่นของตลาดขาลง ซึ่งมีแรงเทขายมากจนเกินไปนั่นเอง

2. ดัชนีความผันผวน (VIX)

ดัชนีความผันผวน (VIX) เป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้วัดความผันผวนของราคา โดยจะวัดขนาดของการเคลื่อนไหวของราคาเฉลี่ยที่แตกต่างกันตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งเทรดเดอร์จะใช้วิเคราะห์ร่วมกันกับเส้น MA (Moving Average) เพื่อใช้ดูเส้นระดับความผันผวนของตลาดว่ามีทิศทางเป็นอย่างไร 

  • หากค่า VIX มีระดับสูง จะแสดงให้เห็นว่า เป็นสัญญาณจุดต่ำสุดของตลาด
  • หากค่า VIX มีระดับต่ำ จะแสดงให้เห็นว่า เป็นสัญญาณจุดสูงสุดของตลาด

3. รายงานการถือสถานะฟิวเจอร์ของกลุ่มนักลงทุนสหรัฐ ฯ (COT)

รายงานการถือสถานะฟิวเจอร์ของกลุ่มนักลงทุนสหรัฐ ฯ (COT) จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. ผู้ผลิต 2. นักลงทุนรายใหญ่ และ 3. นักลงทุนรายย่อย ซึ่งข้อมูล COT นี้จะช่วยให้สามารถวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาได้เพิ่มขึ้น เพื่อให้เทรดเดอร์ดูได้ว่า ผู้เล่นในตลาดเปิดสถานะฝั่งไหนมากกว่ากัน ทำให้เทรดเดอร์สามารถวิเคราะห์ทิศทางของสินทรัพย์ที่เทรดอยู่ได้ โดยปกติแล้วรายงาน COT จะประกาศในทุกวันศุกร์ในเวลา 13.30 น. ตามเวลาประเทศไทย

ข้อสังเกต : จากที่กล่าวไปข้างต้นจะเห็นได้ว่า มีอินดิเคเตอร์บางตัวที่สามารถใช้ได้ทั้งการวิเคราะห์เชิงเทคนิคและการวิเคราะห์ตามสภาวะอารมณ์ของตลาดได้ เช่น Moving Average แต่รู้หรือไม่ว่า อินดิเคเตอร์ทั้ง 2 ประเภทมีความแตกต่างกัน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

  • Sentiment Indicator : ใช้บอกสภาวะอารมณ์ของนักลงทุนหรือเทรดเดอร์ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตลาดไม่ทางใดก็ทางหนึ่งครับ
  • Indicator ทางเทคนิค : ใช้บอกภาพรวมของตลาด ไม่ว่าจะเป็นราคา, Volume และกราฟ เป็นต้น

 

เทคนิคการเทรดด้วย Sentiment ทำได้อย่างไร ?

 

เทคนิคการเทรดด้วย Sentiment ทำได้อย่างไร

จากที่กล่าวไปข้างต้นจะเห็นได้ว่า ความเชื่อมั่นของนักลงทุนถือได้ว่า มีความสำคัญเป็นอย่างมากครับ เพราะสามารถส่งผลกระทบต่อเครื่องมือทางเทคนิคได้เช่นกัน และที่ยิ่งไปกว่านั้น สภาวะอารมณ์ของนักลงทุนที่อยู่ในตลาดเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถตัดสินใจเทรดสวนทางกับตลาดได้ครับ เพราะจังหวะไหนมีแรงซื้อเข้ามาในตลาดเป็นจำนวนมาก จะมีความเป็นไปได้สูงว่า ตลาดกำลังอยู่ในช่วงขาลง 

ดังนั้น เทคนิคการเทรดด้วย Sentiment คือ เทรดเดอร์สามารถเทรดสวนทางกับตลาดได้ (Contrarian Indicator) หากตัวเลขของแรงซื้อมากกว่า 80% ขึ้นไป เพราะความแตกต่างของแรงซื้อ-ขายค่อนข้างต่างกันพอสมควร จึงสามารถเห็นแนวโน้มของตลาดได้อย่างชัดเจนมากขึ้น ทำให้เทรดเดอร์เลือกเปิดออเดอร์ขาย เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไรได้นั่นเองครับ

อย่างไรก็ตาม การใช้ข้อมูล Sentiment เป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้น ซึ่งเทรดเดอร์ควรวิเคราะห์ในหลาย ๆ มุมมอง ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาที่ละเอียดรอบคอบและแม่นยำที่สุดครับ

 

Sentiment แตกต่างจากปัจจัยพื้นฐาน Forex อย่างไร ? 

บ่อยครั้งที่เทรดเดอร์หลาย ๆ คน คิดว่า Sentiment หรือความเชื่อมั่นมีความเหมือนกันกับปัจจัยพื้นฐาน Forex แต่จริง ๆ แล้ว ทั้ง 2 สิ่งนี้แตกต่างกันครับ โดยจุดสังเกตที่ทำให้ 2 เครื่องมือมีความแตกต่างกันก็คือ กรอบเวลา ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

  • Sentiment หรือความเชื่อมั่น : เป็นแนวโน้มผลักดันตลาดในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ที่มีการเกิดข่าวสารสำคัญในขณะนั้น 
  • ปัจจัยพื้นฐาน Forex : เป็นแนวโน้มที่ผลักดันตลาดในช่วงระยะยาวขึ้นมาหน่อย เมื่อเทรดเดอร์ต้องการซื้อขายใน Timeframe ที่กว้างขึ้นก็จะอาศัยการศึกษาปัจจัยพื้นฐาน เพื่อใช้ในการพิจารณาเลือกซื้อขายสินทรัพย์ให้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจ, การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และข้อมูลการจ้างงาน เป็นต้น

 

ข้อจำกัดของ Forex Sentiment 

แม้ว่าการคาดเดาอารมณ์ของตลาดจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อเทรดเดอร์ แต่ Forex sentiment ก็มีข้อจำกัดอยู่บ้าง โดยเฉพาะกับตลาด Forex ที่มีความผันผวนสูง เพราะในตลาด Forex แห่งนี้ มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารที่สำคัญ, การปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย หรือแม้แต่ความกลัวของเทรดเดอร์ (FOMO) ก็ล้วนส่งผลต่อตลาดทั้งสิ้น ซึ่ง Forex Sentiment ไม่ได้ครอบคลุมถึงปัจจัยดังกล่าว

ฉะนั้นแล้ว เทรดเดอร์ไม่ควรตัดสินใจอย่างเร่งรีบ หลังจากพิจารณา Forex Sentiment Indicator ในทันที เพราะตัวชี้วัดทางอารมณ์ไม่ได้การันตีแนวโน้มของตลาดได้ทั้งหมดครับ

 

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในตลาด Forex

Q. Sentiment คืออะไร ? 

Sentiment คือ ความเชื่อมั่นหรือความรู้สึกของนักลงทุนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อหรือขายสินทรัพย์ในตลาดนั้น ๆ 

Q. Sentiment Forex คืออะไร ? 

Sentiment Forex คือ ความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อตลาด Forex โดยสิ่งนี้จะสะท้อนถึงอารมณ์ของนักลงทุนหรือเทรดเดอร์ เมื่อมีความรู้สึกอยากขายหรือซื้อสินทรัพย์ประเภทนั้น

Q. Market Sentiment คืออะไร ? 

Market Sentiment คือ อารมณ์หรือความรู้สึกของนักลงทุนที่มีต่อสินทรัพย์ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกตลาด ไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้น, ตลาด Forex, ตลาดตราสารหนี้, CFDs หรือตลาดคริปโทเคอร์เรนซี เป็นต้น

บทความที่เกี่ยวข้องกับ Forex เพิ่มเติม : 

Forex Technical Analysis: การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ปฏิทินข่าว Forex Factory คืออะไร?

3 อินดิเคเตอร์ยอดนิยมที่ใช้วัดความผันผวนในตลาด Forex

 

สรุป

สรุปได้ว่า Forex Sentiment เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีความสำคัญต่อเทรดเดอร์ Forex เป็นอย่างมากครับ อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์อารมณ์ของตลาดไม่ได้เป็นการการันตีความแม่นยำ 100% เพราะยังมีอินดิเคเตอร์อีกหลายประเภทที่เทรดเดอร์ควรรู้จักเพิ่มเติม ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุด คือ เทรดเดอร์ควรศึกษาปัจจัยพื้นฐานและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือประเภทต่าง ๆ ให้ดี เพื่อให้สัญญาณการเทรดของคุณมีประสิทธิภาพมากที่สุดครับ 

--------------------------------------------------------

สามารถศึกษาความรู้เพิ่มเติมได้จากแหล่ง ดังต่อไปนี้

อัพเดตข่าวสารการลงทุนในตลาดฟอเร็กซ์ : คลิกที่นี่

อ่านรีวิวโบรกเกอร์ยอดนิยมที่น่าใช้ : คลิกที่นี่

อ่านรีวิวโบรกเกอร์ที่ควรระวัง : คลิกที่นี่

อ่านบทความเพิ่มเติม : FXBROKERSCAM