List of content

Lot คืออะไร? สำคัญอย่างไรในตลาด Forex


Lot คืออะไร? สำคัญอย่างไรในตลาด Forex

ในการเทรด Forex หลาย ๆ คน คงจะเคยได้ยินกันบ่อยครั้งว่า การเปิดออเดอร์ด้วย Lot ที่ใหญ่ จะทำให้ได้กำไรจำนวนมาก และการเปิดออเดอร์ด้วย Lot ที่เล็กจะทำให้ได้กำไรน้อย วันนี้เราจึงจะพาทุกคนมาเรียนรู้กันว่า Lot คืออะไร? มีความสำคัญอย่างไรในตลาด Forex และมาพิสูจน์กันว่า การเปิด Lot ใหญ่ได้กำไรมากและการเปิด Lot เล็กได้กำไรน้อยจริงหรือไม่? ในบทความนี้จะมาหาคำตอบกันครับ

 

Lot คืออะไร?

Lot คือ หน่วยวัดขนาดหรือปริมาณสัญญาการซื้อขายในตลาด Forex หรือที่นักเทรดรู้กันว่า ใช้แทนจำนวนเงินในการซื้อขายหรือเทรด Forex แต่ละครั้ง เนื่องจากการซื้อขายหรือเทรด Forex นั้น ไม่ใช่การระบุจำนวนเงิน เราจึงต้องเปิด Lot แทนการใช้จำนวนเงิน

โดย 1 Standard Lot จะมีค่าเท่ากับ 100,000 Units นักเทรดสามารถตัดสินใจเปิด Lot ตามเงินทุนที่แต่ละคนมี ใครที่มีเงินทุนมากก็สามารถเปิด Lot ที่ใหญ่ได้ แต่ถ้าหากใครที่มีเงินทุนน้อยก็จะต้องเปิด Lot ที่เล็กลงมา

 

Lot Size คืออะไร?

Lot Size คือ ขนาดของ Lot หรือ Volume ของ Lot โดยทั่วไปนั้น Lot Size จะมีอยู่ 4 ขนาด ได้แก่ Standard Lot Size, Mini Lot Size, Micro Lot Size และ Nano Lot Size ซึ่งแต่ละ Lot Size จะมีขนาดสัญญา ดังนี้

ประเภท Lot Forex

ขนาดสัญญา (Contract Size)

Standard Lot Size

100,000 Units

Mini Lot Size

10,000 Units

Micro Lot Size

1,000 Units

Nano Lot Size

100 Units

โดยปกติแล้ว Lot ในบัญชี Standard จะมีขนาดสัญญา 100,000 Units และบัญชี Mini จะมี 10,000 Units แต่บัญชี Mini บางโบรกเกอร์ก็จะมี 100,000 Units ซึ่งตัวเลขจำนวน Units เหล่านี้เราเรียกมันว่า Contract Size หรือ ขนาดของสัญญา

Lot กับ Lot Size ต่างกันอย่างไร?

Lot กับ Lot Size คือ สิ่งเดียวกันเป็นหน่วยที่ใช้วัดขนาดสัญญาในตลาด Forex แต่บางครั้งอาจจะเรียกสั้น ๆ ว่า Lot หรือเรียกเต็ม ๆ ว่า Lot Size นั่นเอง

 

การคำนวณและตัวอย่าง Lot Size ทำได้อย่างไร

ก่อนที่จะเปิดออเดอร์แต่ละครั้ง เราควรมีการคำนวณ Lot Size ก่อน เพื่อเป็นการวิเคราะห์หามูลค่าของแต่ละ Pip ว่ามีค่าเท่าใด เพื่อให้เห็นภาพและเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น สามารถดูตัวอย่างตามด้านล่างนี้

ตัวอย่างการคำนวณ Lot Size

หากเทรดเดอร์เทรดคู่เงิน USD/CAD กับ Forex โบรกเกอร์ที่ใช้ทศนิยม 4 ตำแหน่ง หรือ 4 จุด

ราคาอัตราแลกเปลี่ยนของ USD/CAD ณ ปัจจุบัน คือ 1.3210

โดยมีขนาดเท่ากับ Mini Lot Size = 10,000 หน่วย

ดังนั้น มูลค่า 1 Pip ของ USD/CAD = (0.0001) / 1.3210) x 10,000 = 0.757

ตัวอย่าง การคำนวณ Lot Size ด้วยคู่เงิน USD/CAD

คู่เงิน USD/CAD เปิดออเดอร์ Buy 1 ออเดอร์และใช้ขนาดของ Lot Size เท่ากับ $10,000

ในปัจจุบันมูลค่าของคู่เงิน USD/CAD มีราคาอยู่ที่ 1.3210 และในเวลาต่อมานักเทรดได้ตัดสินใจเปิดออเดอร์ Sell ที่ราคา 1.3260 เราก็จะมีวิธีการคำนวณหากำไร/ขาดทุนในการซื้อขายหรือเทรด Forex ได้ดังนี้

 

สูตรคำนวณ 

กำไรหรือขาดทุน = มูลค่า 1 Pip x จำนวน Pips ที่เคลื่อนที่

 

จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่า ราคาของคู่เงิน USD/CAD เปลี่ยนจาก 1.3210 เป็นราคา 1.3260 ซึ่งแสดงว่า อัตราแลกเปลี่ยนหรือราคานั้นได้เคลื่อนที่ไป +50 Pips

ดังนั้น กำไรหรือขาดทุน = $0.757 x 50 = $37.85 สรุปได้ว่า เราได้กำไรจากการเทรดคู่เงิน USD/CAD ในครั้งนี้เท่ากับ $37.85 นั่นเองครับ

 

ความสัมพันธ์ของ Leverage, Margin และ Lot Size

ความสัมพันธ์ของ Leverage, Margin, Lot Size ก็คือ หากเราใช้ Leverage สูง จะทำให้ใช้ Margin ในการเปิดออเดอร์ต่ำ และการที่ใช้ Margin ต่ำ มันก็ส่งผลให้เราสามารถใช้ Lot Size ได้สูงขึ้น แต่ในทางกลับกัน หากเราใช้ Leverage ต่ำ จะทำให้ใช้ Margin ในการเปิดออเดอร์สูงขึ้น และการที่ต้องใช้ Margin สูงขึ้น มันก็ส่งผลให้เราสามารถใช้ Lot Size ได้ต่ำลง

 

สรุป

จากที่ได้ศึกษาเรื่อง Lot สิ่งที่สำคัญที่ควรคำนึงถึงทุกครั้งที่เริ่มเปิดออเดอร์แต่ละ Lot นั่นก็คือ ถึงแม้ว่าเราจะมีเงินทุนจำนวนมากก็ไม่ควรตัดสินใจเปิด Lot ที่ใหญ่ทันที ควรจะวิเคราะห์แนวโน้ม หรือความเป็นไปได้ที่จะได้กำไรก่อน เพราะการเปิด Lot ที่ใหญ่ ถึงแม้จะได้กำไรจำนวนมาก แต่ก็ต้องแลกมาด้วยการรับความเสี่ยงสูงเช่นกัน ดังนั้น ก่อนตัดสินใจลงทุนหรือเทรด นักเทรดต้องทำการศึกษารายละเอียด และวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อตลาด Forex ให้ครบถ้วน เพื่อให้การเทรดมีประสิทธิภาพสูงสุด 

------------------------------------------------------------------------

สามารถศึกษาความรู้เพิ่มเติมได้จากแหล่ง ดังต่อไปนี้ 

อัพเดตข่าวสารการลงทุนในตลาดฟอเร็กซ์ : คลิกที่นี่

อ่านรีวิวโบรกเกอร์ยอดนิยมที่น่าใช้ : คลิกที่นี่

อ่านรีวิวโบรกเกอร์ที่ควรระวัง : คลิกทีนี่

อ่านบทความเพิ่มเติม : FXBROKERSCAM