List of content

Indicator คืออะไร ? มีประโยชน์อย่างไร ?


Indicator คืออะไร ? มีประโยชน์อย่างไร ?

ถ้าพูดถึง คำว่า Indicator (อินดิเคเตอร์) หรือบางคน เรียกสั้น ๆ ว่า “อินดี้” Indicator ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) เป็นสิ่งที่แทบจะขาดไม่ได้เลย เป็นเครื่องมืออันทรงพลังมาก ๆ ในการเทรด Forex แม้การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะมีหลายวิธี เช่น แนวโน้มการเคลื่อนที่ของราคา (Trend), แนวรับ-แนวต้าน (Support & Resistance), รูปกราฟแท่งเทียน (Candlestick) และรูปแบบราคา (Chart Patterns) แต่การใช้ Indicator ก็เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญ จากนักวิเคราะห์ทางเทคนิค

Indicator

Indicator คืออะไร?

Indicator (อินดิเคเตอร์) ตัวชี้วัดทางเทคนิค ซึ่งหมายถึงชุดเครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้กันทั่วไปในตลาดการ Forex และ Indicatorเหล่านี้สร้างขึ้นจากข้อมูลประวัติราคาของสินทรัพย์และปริมาณการซื้อขาย

นอกจากนี้ Indicator (อินดิเคเตอร์) ยังเป็นตัวชี้วัดในการเทรด Forex ซึ่งสามารถบอกข้อมูล สำหรับการเทรดของคุณ ได้แก่ การบอกแนวโน้มของกราฟแท่งเทียน ว่าจะไปในทิศทางใด รวมถึงตัว Indicator บางตัวนั้น สามารถบอกจุดที่คุณจะเปิดคำสั่งซื้อ โดยเทรดเดอร์ที่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค จะเอา Indicator มาใช้ ในการวิเคราะห์ทิศทางของราคา และใช้ในการตัดสินใจซื้อขายในตลาด Forex

ประโยชน์ Indicator ในตลาด Forex

- ช่วยบอกเทรนด์ (Trend) วิเคราะห์หาทิศทาง และแนวโน้มของกราฟราคา ว่าเป็นไปในทิศทางใด

- สามารถบอกจุดทำสัญญาณซื้อ หรือขาย ได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งบอกจุดที่เราจะทำการปิดคำสั่งซื้อ

- ใช้เป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้า ช่วยลดความเสี่ยง ในการเทรด Forex เพื่อรอจังหวะซื้อขาย หรือปิดออร์เดอร์ที่ดี

- บอกจุด Stop Loss ของคุณ ได้อย่างชัดเจน ทำให้คุณมีข้อมูลตัดสินใจ ก่อนทำการเทรดต่อ

- บอกจุดที่คุณนั้น ควรที่จะ Let Profit Run อย่างชัดเจนว่าจะต้องทำอย่างไร

ประเภทของ Indicator

Indicator แต่ละตัวนั้น ถูกออกแบบมาให้ใช้งานต่างวัตถุประสงค์กัน ดังนั้น เราต้องทำความเข้าใจก่อนว่า Indicator ตัวที่เรากำลังเลือกใช้งานอยู่นั้นถูกออกแบบมาเพื่อ วัตถุประสงค์ใด หากนำไปใช้งานผิดวัตถุประสงค์ ก็อาจทำให้ไม่สามารถดึงประสิทธิภาพของ Indicator ตัวนั้น ๆ ออกมาได้

ถ้าจะให้แบ่งประเภทตามวัตถุประสงค์ที่ Indicators ถูกออกแบบมา สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่

1. Indicators ที่ใช้ระบุทิศทางของแนวโน้ม เช่น Moving Average , Parabolic SAR เป็นต้น

2. Indicators ที่ช่วยในการยืนยันความแข็งแกร่ง หรือความน่าเชื่อถือของทิศทางนั้น ๆ เช่น ADX , OBV เป็นต้น

3. Indicators ที่ใช้วัดแรงเหวี่ยง หรืออัตราเร่งของราคา (Momentum) เช่น CCI, RSI , Stochastic เป็นต้น

4. Indicators ที่ใช้วัดความผันผวนของราคา (Volatility) เช่น ATR, Historical Volatility เป็นต้น

5. Indicators ที่ใช้วัดสภาพตลาดโดยรวม ซึ่งไม่ได้เฉพาะเจาะจงที่สินค้าหรือหุ้นตัวใดตัวหนึ่ง หรือที่เรียกว่า Market Indicators

นอกจากนี้ยังมี Indicators อื่นๆ ที่อาจจะออกแบบมา เพื่อวัตถุประสงค์นอกเหนือจาก 5 ข้อ ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น หรือมี Indicators บางตัว ที่ถูกออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้ หลายวัตถุประสงค์ (เช่น MACD ใช้ได้ทั้งระบุทิศทาง และวัดแรงเหวี่ยงของราคา) ซึ่งเวลาที่เราจะเลือกใช้งาน Indicator ตัวใดก็ตาม เราควรรู้จักว่า Indicators ตัวนั้นๆ ถูกออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ใด เวลานำไปใช้งานหรือแปลความหมายกราฟ จะได้สามารถวิเคราะห์สภาวะตลาดได้ดียิ่งขึ้น

การใช้ Indicator

แนวทางการเลือกใช้ Indicator คืออะไร?

กำหนดเทรนของกราฟให้ได้เสียก่อน (สำคัญมาก เพราะถ้ากำหนดตรงนี้ผิด คือจบเลย)

เลือกอินดี้ที่เหมาะสมสำหรับการเทรดของคุณ ไม่เกิน 2-3 ตัว อย่าใส่อินดี้มากเกินไป จะทำให้รูปแบบการเทรดของคุณมีปัญหา

อย่าใช้อารมณ์ จงเชื่อในอินดี้ของคุณ โดยปกติแล้วอินดี้มักจะทำจำนวนตาที่ถูกต้อง ประมาณ 6-10 ครั้งต่อการเทรด 10 ครั้ง

อย่าทำตัวเป็นคนเกือบรวย อย่าโยน Lot ใหญ่ๆ จำไว้ ไม่ใช่การพนัน แต่นี่เป็นการเทรดของจริง

แนะนำ Indicator สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่