List of content

ราคา Bid Ask Spread คืออะไร ? นักลงทุนมือใหม่จำเป็นต้องรู้


ราคา Bid Ask Spread คืออะไร นักลงทุนมือใหม่จำเป็นต้องรู้

Bid/Ask คือ องค์ประกอบสำคัญของการเทรด Forex ที่เทรดเดอร์ทั้งมือใหม่และมืออาชีพจำเป็นต้องรู้ วันนี้ทีมงาน Fxbrokerscam จะพามาทำความรู้จักกับ Bid/Ask ในตลาด Forex ว่ามีความสำคัญอย่างไรบ้าง ? และมีข้อแตกต่างกันอย่างไร แล้วทำไมเทรดเดอร์จึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจใน Bid/Ask ทางเราได้รวบรวมมาไว้ให้อ่านในบทความนี้เรียบร้อยแล้วครับ

ราคา Bid/Ask คืออะไร ?

ราคา Bid/Ask ถือเป็น 2 องค์ประกอบสำคัญอย่างมากในตลาด Forex เนื่องจาก Bid/Ask นั้นมีผลต่อกำไรขาดทุนของเทรดเดอร์ อีกทั้งยังแสดงถึงความผันผวนของตลาดได้อีกด้วยครับ 

เส้นราคา Bid Price คืออะไร ?

ราคา Bid หมายถึง ราคาขายที่โบรกเกอร์ทำการเสนอให้ผู้ซื้อและยินดีที่จะจ่าย ซึ่งจะใช้กับออเดอร์แบบ Sell

เส้นราคา Ask Price คืออะไร ?

ราคา Ask หมายถึง ราคาซื้อที่โบรกเกอร์เสนอให้ผู้ขายและยินดีที่จะขาย ซึ่งจะใช้กับออเดอร์แบบ Buy

ราคา Bid Ask คืออะไร

ตัวอย่าง จากรูป ราคา Bid ของ EUR/USD คือ 1.08952  ส่วนราคา Ask ของ EUR/USD คือ 1.08966 นั่นหมายความว่า

  • หากเทรดเดอร์ต้องการเปิดออเดอร์ฝั่ง Sell หรือปิดออเดอร์ฝั่ง Buy จะได้ราคา Bid ซึ่งก็คือ 1.08952

  • หากเทรดเดอร์ต้องการเปิดออเดอร์ฝั่ง Buy หรือปิดออเดอร์ฝั่ง Sell จะได้ราคา Ask ซึ่งก็คือ 1.08966

     
  💡 *หมายเหตุ ราคา Bid/Ask จะแปรผันไปตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดนั้น ๆ โดยราคา Ask จะสูงกว่าราคา Bid เสมอ และพื้นที่ว่างระหว่าง Bid และ Ask นั้นจะเรียกว่า Spread นั่นเอง  
     

 

ความสำคัญของ Bid/Ask และ Spread

เส้นราคาของ Bid และ Ask มีความสำคัญต่อเทรดเดอร์อย่างมาก กล่าวคือ เส้นราคาของ Bid และ Ask เป็นราคาที่ใช้สำหรับซื้อและขายคู่สกุลเงิน ซึ่งช่องว่างของราคา Bid และ Ask หรือก็คือ Spread จะเป็นตัวบ่งชี้ว่า โบรกเกอร์นั้น ๆ มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในส่วนนี้แพงหรือไม่ ซึ่งจะส่งผลต่อต้นทุนในการเทรด ดังนั้น หากเทรดเดอร์ไม่อยากเสียค่าธรรมเนียมในส่วนนี้เยอะจนเกินไปก็อาจจะต้องพิจารณาเลือกโบรกเกอร์ที่มีค่า Spread ต่ำนั่นเองครับ

 

ทำไมเทรดเดอร์ต้องทำความเข้าใจราคา Bid Ask ?

ราคาของ Bid/Ask จะแปรผันไปตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดจึงทำให้เทรดเดอร์สามารถวิเคราะห์ความผันผวนของตลาดได้จากราคา Bid/Ask อีกทั้งยังช่วยให้เทรดเดอร์สามารถวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดได้ว่าควรเข้าซื้อในช่วงเวลาไหนจึงจะเหมาะสม การรู้ข้อมูลเหล่านี้จึงถือเป็นตัวช่วยสำคัญที่จะส่งผลดีให้กับเทรดเดอร์ในระยะยาวทั้งด้านการทำกำไรและการวางแผนการเทรด

Spread คืออะไร ?

Spread คือ ส่วนต่างระหว่างเส้นราคา Bid และ Ask ของคู่สกุลเงินซึ่งส่วนต่างนี้จะถือเป็นเงินค่าธรรมเนียมที่โบรกเกอร์เรียกเก็บจากนักลงทุนเมื่อเปิดออเดอร์ซื้อ/ขายโดยจะ Spread จะสามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท

ประเภทของ Spread ในตลาด Forex

สเปรดแบบคงที่ (Fixed Spread)

Fixed Spread คือ ค่า Spread ที่คงที่ไม่เคลื่อนไหวไปตามสภาวะของตลาด โดยค่า Spread จะถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วโดยโบรกเกอร์ Spread รูปแบบนี้จึงเหมาะกับนักลงทุนมือใหม่ เนื่องจากช่วยลดความเสี่ยงจากสภาวะที่ตลาดผันผวนและเป็นการจำกัดต้นทุนที่ใช้เทรดครับ แต่อย่างไรก็ดี การใช้ Spread ประเภทนี้อาจจะต้องระวังเรื่องของการเกิด Requotes ครับ

สเปรดแบบแปรผันหรือลอยตัว (Variable Spread)

Variable Spread คือ ค่า Spread ที่ผกผันไปตามราคา Bid/Ask ที่เคลื่อนไหวขึ้นและลงตามสภาวะของตลาดตลอดเวลา Spread ประเภทนี้จึงสามารถสะท้อนถึงสภาพตลาดที่แท้จริงได้ ขณะเดียวกัน ต้นทุนในการเทรดก็อาจจะเพิ่มสูงมากในช่วงตลาดผันผวน อย่างไรก็ดี Spread ประเภทนี้จะมีข้อดี คือ ไม่ค่อยเกิดปัญหา Requotes มากนัก แต่ก็มีข้อควรระวังที่อาจจะเกิด Slippage ครับ

การคำนวณราคา Spread

ราคา Spread คือ ราคาที่โบรกเกอร์จะเรียกเก็บจากเทรดเดอร์ทุกครั้งที่ทำการซื้อ/ขาย โดย Spread จะคำนวณจากสูตรต่อไปนี้ครับ

Spread = ราคา Ask (ราคาเสนอขาย) - ราคา Bid (ราคาเสนอซื้อ)

 

การคำนวณราคา Spread

ตัวอย่าง หากราคา Bid/Ask ของคู่สกุลเงิน EUR/USD คือ 1.09466/1.09483

  • ราคา Bid : 1.09466

  • ราคา Ask : 1.09483

  • Spread : 1.0948 - 1.0946 = 17 point  (หรือ 1.7 pips)

โดยปกติแล้วในตลาด Forex 1 pips จะเท่ากับทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ของราคาคู่สกุลเงิน แต่ตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่ามีทศนิยม 5 ตำแหน่ง ดังนั้น จึงเกิดหน่วยที่เล็กลงเรียกว่า จุด (Point) โดย 10 จุด จะเท่ากับ 1 pips ครับ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อค่า Spread

 

สภาพคล่องของตลาด

สูง

Spread แคบ
ความผันผวน

สูง

Spread กว้าง
ปริมาณการซื้อ / ขาย

สูง

Spread แคบ

 

     
  🚩*หมายเหตุ สำหรับ Spread นั้นเป็นแค่หนึ่งปัจจัยที่ควรพิจารณาก่อนเข้าซื้อขายสกุลเงินเท่านั้น เทรดเดอร์ควรพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ร่วมด้วยก่อนการตัดสินใจ  
     

 

ความแตกต่างของ Bid Ask และ Spread

Bid คือ ราคาเสนอซื้อ ส่วน Ask คือ ราคาเสนอขาย ณ เวลานั้น ๆ และพื้นที่ที่อยู่ระหว่าง Bid และ Ask นั่นคือ Spread ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมที่เราต้องจ่ายให้กับโบรกเกอร์เมื่อทำการซื้อ/ขาย หากความต่างระหว่างราคา Bid/Ask มีมากขึ้นเท่าไหร่ Spread ก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น กล่าวคือ เมื่อราคา Ask สูงกว่าราคา Bid มากจะทำให้ Spread กว้างขึ้น แต่ในทางกลับกัน เมื่อราคา Ask ใกล้เคียงกับราคา Bid จะทำให้ Spread แคบลง ทำให้ราคา Spread จะแปรผันไปตามความต่างของราคา Bid/Ask นั่นเองครับ

สรุป  Bid Ask Spread คืออะไร ?

Bid Ask Spread คืออะไร ? อย่างที่กล่าวไปข้างต้นแล้วว่า Bid คือ ราคาเสนอซื้อ Ask คือ ราคาเสนอขายและ Spread คือค่าธรรมเนียมที่เทรดเดอร์จะต้องจ่ายให้กับโบรกเกอร์ จะเห็นได้ว่า Bid Ask Spread นั้นสำคัญต่อการเทรด Forex เป็นอย่างมาก เทรดเดอร์จึงจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Bid Ask ให้ดี ซึ่งการเข้าใจในเรื่องเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยให้เทรดเดอร์ตัดสินใจซื้อขายได้อย่างตรงจุดและถือเป็นการเพิ่มโอกาสในการทำกำไรในการเทรด อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ควรพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ประกอบด้วยและวางแผนการเทรดให้ดีเพื่อลดความเสี่ยงของการขาดทุนในอนาคตครับ

-------------------------------------------------

สามารถศึกษาความรู้เพิ่มเติมได้จากแหล่ง ดังต่อไปนี้

อัพเดตข่าวสารการลงทุนในตลาดฟอเร็กซ์ : คลิกที่นี่

อ่านรีวิวโบรกเกอร์ยอดนิยมที่น่าใช้ : คลิกที่นี่

อ่านรีวิวโบรกเกอร์ที่ควรระวัง : คลิกที่นี่

อ่านบทความเพิ่มเติม : FXBROKERSCAM