List of content

Sharpe Ratio คืออะไร? ดูตรงไหน? ทำไมนักลงทุนมือใหม่ถึงควรรู้!


Sharpe Ratio คืออะไร

สำหรับนักลงทุนมือใหม่ที่เริ่มก้าวเข้าสู่โลกของการลงทุน คงเคยสงสัยว่า คุณจะประเมินพอร์ตการลงทุนของตนเองได้อย่างไร? รวมทั้ง ยังมีเครื่องมือใดที่พิจารณาได้ว่า ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่คุณลงทุนคุ้มค่า? ในวันนี้ทีมงาน Fxbrokerscam จะพาคุณไปรู้จักกับตัวชี้วัดสำคัญอย่าง Sharpe Ratio กันครับ แท้จริงแล้ว Sharpe Ratio คืออะไร? ดูตรงไหน? และทำไมนักลงทุนมือใหม่ถึงควรรู้! สามารถติดตามได้ที่บทความนี้ครับ

 

Sharpe Ratio คืออะไร?

 

Sharpe Ratio คืออะไร

Sharpe Ratio คือ การวัดค่าผลตอบแทนของการลงทุนกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง โดยวัตถุประสงค์หลักของ Sharpe Ratio คือ ใช้ในการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้นักลงทุนสามารถปรับพอร์ตการลงทุนได้อย่างเหมาะสมและประเมินได้ว่า ผลตอบแทนที่คุณได้มานั้น คุ้มค่ากับความเสี่ยงที่จะเสียไปหรือไม่?

 

ข้อสังเกต🔔 Sharpe Ratio เป็นอัตราผลตอบแทนต่อ 1 หน่วยความเสี่ยงนั่นเอง

 

Sharpe Ratio คำนวณอย่างไร?

การคำนวณ Sharpe Ratio จะใช้การแทนสูตรคณิตศาสตร์ โดยนักลงทุนนิยมใช้การคำนวณนี้ มาเปรียบเทียบหลักทรัพย์ประเภทเดียวกัน เพื่อพิจารณาว่า การลงทุนนั้น ๆ มีโอกาสสร้างผลตอบแทนมากกว่าความเสี่ยงที่ต้องเผชิญหรือไม่ โดยสูตรของ Sharpe Ratio สามารถแปลงค่าได้ตามสูตรต่อไปนี้

Sharpe Ratio = Expected Return (P) - Risk Free Rate / Standard Deviation (P) 

 • Expected Return (P) : อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของพอร์ตการลงทุน
 • Risk-Free Rate : อัตราดอกเบี้ยที่ปราศจากความเสี่ยง
 • Standard Deviation (P) : ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจาก Return ของพอร์ตการลงทุน

 

รู้หรือไม่? Sharpe Ratio ได้ถูกตั้งตามชื่อของนักเศรษฐศาสตร์ผู้คิดค้น William F. Sharpe ในปี 1966 โดยปัจจุบันทฤษฎีนี้ถูกใช้อย่างแพร่หลายเป็นอย่างมากในโลกของการลงทุน

 

ตัวอย่างการคำนวณ Sharpe Ratio

  กองทุน ก  กองทุน ข
อัตราผลตอบแทนต่อปี  50% 30%
อัตราดอกเบี้ยที่ปราศจากความเสี่ยง 1% 1%
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจาก Return ของพอร์ตการลงทุน 30% 15%

 

สมมติว่า กองทุน ก และกองทุน ข เปิดพอร์ตการลงทุนด้วยเงินจำนวนเท่ากัน เมื่อระยะเวลาผ่าน 1 ปี พอร์ตของกองทุน ก มีอัตราผลตอบแทนอยู่ที่ 50% ขณะที่พอร์ตของกองทุน ข มีอัตราผลตอบแทนอยู่ที่ 30% หากมองอย่างผิวเผินจะแสดงให้เห็นว่า กองทุน ก มีอัตราผลตอบแทนต่อปีมากกว่ากองทุน ข

แต่หากพิจารณาจาก Sharpe Ratio ของกองทุน ก และ ข ซึ่งสามารถคำนวณได้ ดังนี้ 

 • พอร์ตของกองทุน ก มี Sharpe Ratio คือ 50%-1%/30% เท่ากับ 1.63
 • พอร์ตของกองทุน ข มี Sharpe Ratio คือ 30%-1%/15% เท่ากับ 1.93

นั่นแสดงให้เห็นว่า กองทุน ข ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ามากกว่ากองทุน ข เมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่นักลงทุนต้องเผชิญนั่นเอง

 

Sharpe Ratio ควรมีค่าเท่าไรจึงจะเรียกว่า “ดี”

 

Sharpe Ratio ควรมีค่าเท่าไร

หากตัวเลขของ Sharpe Ratio มีค่ามากกว่า 1 ถือได้ว่า ดี เพราะตัวเลข Sharpe Ratio บ่งบอกถึงการบริหารจัดการที่ดีและมีผลตอบแทนคุ้มค่าความเสี่ยง ในขณะที่หากตัวเลข Sharpe Ratio มีตัวเลขติดลบ นั่นก็แสดงว่า การบริหารจัดการไม่ดีและมีโอกาสในการขาดทุนนั่นเอง 

อย่างไรก็ตาม ค่า Sharpe Ratio เป็นเพียงหนึ่งในตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินผลการดำเนินการส่วนหนึ่งเท่านั้น โดยยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่นักลงทุนต้องใช้ในการพิจารณา เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุนอีกด้วย

 

Sharpe Ratio ดูได้จากตรงไหน? 

Sharpe Ratio สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของผู้ให้บริการกองทุนหรือหลักทรัพย์ ซึ่งข้อมูลส่วนนี้จะแสดงในส่วนของผลการดำเนินงานของหลักทรัพย์นั้น ๆ 

 

จุดเด่นของ Sharpe Ratio มีอะไรบ้าง? 

 • Sharpe Ratio สามารถใช้คำนวณความคุ้มค่าการลงทุนได้หลากหลายสินทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นหุ้น, กองทุนรวม, ETFs, Forex และ CFD เป็นต้น
 • นักลงทุนสามารถเปรียบเทียบความคุ้มค่าของการลงทุนได้อย่างแม่นยำมากขึ้น 
 • สามารถวัดผลการดำเนินงานของพอร์ตการลงทุนที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้
 • สามารถวัดประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนได้

 

ข้อจำกัดของ Sharpe Ratio มีอะไรบ้าง? 

 • ค่า Sharpe Ratio เป็นเพียงค่าเฉลี่ยย้อนหลังเท่านั้น ทำให้ไม่สามารถวัดผลการดำเนินงานในอนาคตได้ 
 • ค่า Sharpe Ratio ไม่เหมาะกับการเปรียบเทียบพอร์ตการลงทุนที่แตกต่างกัน
 • ค่า Sharpe Ratio เป็นเพียงการคาดคะเนความเสี่ยงในขณะหนึ่ง แต่ไม่สามารถวัดความเสี่ยงทั้งหมดของหลักทรัพย์ได้ 
 • ไม่เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำ

 

บทความที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเพิ่มเติม : 

DCA คืออะไร? มีกลยุทธ์ที่สำคัญอย่างไรต่อนักลงทุน

Money Management (MM) คืออะไร? ทำไมเทรดเดอร์ถึงควรบริหารจัดการเงินทุนให้ถูกวิธี

5 กลยุทธ์วางแผนการลงทุน เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง!

 

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Sharpe Ratio 

Sharpe Ratio คืออะไร?

Sharpe Ratio คือ การวัดค่าผลตอบแทนของการลงทุนกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักลงทุนสามารถประเมินได้ว่า การลงทุนที่พวกเขาสนใจนั้น คุ้มค่ากับความเสี่ยงหรือไม่

Sharpe Ratio ควรมีค่าเท่าไร? 

Sharpe Ratio ควรมีค่ามากกว่า 1 จึงจะดี เพราะตัวเลขสูงบอกถึงการบริหารจัดการที่ดีของกองทุนหรือหลักทรัพย์นั้น ๆ 

Sharpe Ratio สูตรคำนวณเป็นอย่างไร?

Sharpe Ratio มีสูตร คือ Expected Return (P) - Risk Free Rate / Standard Deviation (P)

 

สรุป Sharpe Ratio

จากที่กล่าวไปข้างต้น เห็นได้ว่า Sharpe Ratio เป็นเครื่องมือที่ช่วยวัดค่าผลตอบแทนของการลงทุนต่อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้นักลงทุนสามารถประเมินหลักทรัพย์ในการลงทุนได้อย่างชาญฉลาด เพราะหากค่า Sharpe Ratio สูงแสดงว่า หลักทรัพย์นั้น ๆ คุ้มค่าต่อการลงทุนนั่นเอง

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่นักลงทุนควรพึงระวัง คือ Sharpe Ratio มีข้อจำกัดในการใช้งานเช่นเดียวกัน รวมทั้งการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ ด้วย ดังนั้นแล้ว นักลงทุนควรศึกษาการลงทุนและการใช้เครื่องมืออื่น ๆ ให้ดี รวมทั้งควรมี Money Management เพื่อช่วยให้คุณสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างครอบคลุมมากขึ้นครับ 

ที่มา : Forexpedia และ Investopedia

------------------------------------------------------------------------

สามารถศึกษาความรู้เพิ่มเติมได้จากแหล่ง ดังต่อไปนี้

อัพเดตข่าวสารการลงทุนในตลาดฟอเร็กซ์ : คลิกที่นี่

อ่านรีวิวโบรกเกอร์ยอดนิยมที่น่าใช้ : คลิกที่นี่

อ่านรีวิวโบรกเกอร์ที่ควรระวัง : คลิกที่นี่

อ่านบทความเพิ่มเติม : FXBROKERSCAM