List of content

ใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex คืออะไร? แบบไหนน่าเชื่อถือที่สุด


ใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex

การเลือกโบรกเกอร์ก็เปรียบเหมือนการเลือกผู้ที่เราไว้วางใจมาดูแลสินทรัพย์แทนตนเอง หากโบรกเกอร์มีใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex ก็ยิ่งสามารถช่วยการันตีความน่าเชื่อถือให้กับโบรกเกอร์ได้เป็นอย่างดี ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าใบอนุญาตในตลาด Forex นั้นมีประเภทใดบ้าง และมีความแตกต่างกันอย่างไร

 

ใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex คืออะไร ? 


ใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex หรือที่เรียกว่า License เป็นการอนุญาตทางกฎหมายโดยหน่วยงานกำกับดูแลกิจกรรมทางการเงิน มอบให้กับบุคคลหรือบริษัทที่ต้องการให้บริการซื้อขาย Forex แก่สาธารณชน การมีใบอนุญาตสามารถบ่งบอกได้ว่า โบรกเกอร์นั้น ๆ มีการดำเนินงานภายใต้กฎระเบียบและมาตรฐานที่กำหนดไว้ เพื่อรักษาความปลอดภัย รวมถึงสามารถชดเชยผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับสินทรัพย์ของเทรดเดอร์ หากโบรกเกอร์ได้ปิดตัวลง

ใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex มีความแตกต่างกันตามข้อบังคับทางกฎหมายของแต่ละประเทศ ดังนั้น โบรกเกอร์ที่ต้องการขอใบอนุญาตจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของประเทศนั้น ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นการดำเนินงานอย่างถูกกฎหมาย

 

จุดประสงค์ของใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex  

 

  • เพื่อป้องกันการทุจริต และรักษาผลประโยชน์ของเทรดเดอร์

  • เพื่อแสดงถึงความมั่นคงทางการเงินของโบรกเกอร์ โดยโบรกเกอร์จะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดเรื่องเงินทุน และมาตรฐานการจัดการความเสี่ยง

  • เพื่อให้แน่ใจว่าโบรกเกอร์ Forex ปฏิบัติตามมาตรฐานการกำกับอย่างเคร่งครัด รวมถึงกฎระเบียบเรื่องการป้องกันการฟอกเงิน (AML) และการรู้จักลูกค้า (KYC) เพื่อป้องกันกิจกรรมการเงินที่ผิดกฎหมาย

  • เพื่อกำหนดแนวทางสำหรับการแก้ไขข้อพิพาทระหว่างเทรดเดอร์และโบรกเกอร์อย่างเป็นกลางหากมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้น

 

เกณฑ์การออกใบอนุญาต


การออกใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex มีความแตกต่างกันไปตามหน่วยงานกำกับดูแล แต่ส่วนใหญ่แล้วมักมีการประเมินเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกฎหมายและการเงินของโบรกเกอร์ ดังนี้ 

1. ข้อกำหนดด้านเงินทุน

หน่วยงานกำกับดูแลมักต้องการให้โบรกเกอร์ Forex รักษาจำนวนขั้นต่ำของทุนเพื่อแสดงถึงความมั่นคงทางการเงินในการจัดการเงินลูกค้าและดำเนินธุรกิจ ข้อกำหนดด้านเงินทุนอาจมากน้อยแตกต่างกันตามเขตอำนาจศาล

2. ความเหมาะสมของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานจะประเมินความเหมาะสมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโบรกเกอร์ Forex เช่น กรรมการผู้บริหาร และบุคคลที่มีบทบาทสำคัญ โดยอาจพิจารณาคุณวุฒิ, ประสบการณ์ และชื่อเสียงในอุตสาหกรรมการเงิน

3. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

โบรกเกอร์ Forex จำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎระเบียบที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด ซึ่งรวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นว่ามีนโยบายการจัดการความเสี่ยง และป้องกันการล้างพอร์ตอย่างเหมาะสม

4. การคุ้มครองเงินลูกค้า

โบรกเกอร์ Forex ที่ได้รับใบอนุญาตจะต้องแยกเงินลูกค้าออกจากบัญชีเงินทุนของโบรกเกอร์เอง และป้องกันไม่ให้นำมาใช้สำหรับการดำเนินงานของโบรกเกอร์เอง

5. รายงานและการบันทึกข้อมูล

โบรกเกอร์ Forex เก็บรายละเอียดของการซื้อขายลูกค้า, รายงานการร้องเรียน และรายงานงบการเงิน เพื่อให้หน่วยงานกำกับสามารถตรวจสอบได้

6. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

โบรกเกอร์ควรให้ลูกค้าข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่มี หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นต้น

 

ใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex ที่น่าเชื่อถือ มีอะไรบ้าง?


ใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex ในตลาดมีจำนวนมากมายตั้งแต่ระดับทั่วไปจนถึงระดับที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกว่ามีความน่าเชื่อถือที่สุด เนื่องจากการออกใบอนุญาตที่น่าเชื่อถือให้แต่ละโบรกเกอร์ได้นั้น จำเป็นต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติที่เข้มงวดมากกว่าปกติ เทรดเดอร์ทุกคนจึงให้ความสำคัญกับใบอนุญาตประเภทนี้เป็นอันดับต้น ๆ โดยตัวอย่างใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex ที่น่าเชื่อถือ มีดังนี้

  • CySEC 

  • FCA

  • ASIC

  • NFA

  • FINMA

 

1. CySEC 

ใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex

CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission) จัดตั้งขึ้นในปี 2001 เป็นหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของประเทศไซปรัส หลังจากที่ไซปรัสได้เริ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปในปี 2004 CySEC จึงได้มีการดำเนินงานร่วมกับ MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลด้านกฎระเบียบของธุรกิจการเงินในภูมิภาคยุโรป

กฎระเบียบเบื้องต้น

- โบรกเกอร์ที่จดทะเบียนกับ CySEC ต้องมีเงินทุนหมุนเวียนอย่างน้อย 750,000 ยูโร

- ต้องส่งงบการเงินประจำปี

- มีการรับประกันชดเชยเงินสูงสุด 20,000 ยูโร ให้ลูกค้าในกรณีที่โบรกเกอร์ล้มละลาย

 

2. FCA

ใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex


FCA
(Financial Conduct Authority) เป็นองค์กรที่กำกับดูแลด้านการเงินในสหราชอาณาจักร จัดตั้งขึ้นในปี 2013 เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงเขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area) และ MiFID โดยใบอนุญาต FCA เป็นสิทธิทางกฎหมายที่อนุญาตให้สถาบันการเงิน, บริษัทการลงทุน, ธนาคาร บริษัทประกัน และผู้ให้บริการทางการเงินอื่น ๆ สามารถดำเนินกิจการภายในสหราชอาณาจักรได้ 

กฎระเบียบเบื้องต้น

- โบรกเกอร์ที่ได้รับการควบคุมโดย FCA ต้องมีเงินทุนหมุนเวียนอย่างน้อย 1 ล้านปอนด์

- โบรกเกอร์ต้องเก็บเงินของลูกค้าไว้ในบัญชีที่แยกออกจากบัญชีของบริษัท และไม่ใช้เงินของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์อื่น

- โบรกเกอร์ต้องจัดทำรายงานการตรวจสอบประจำปี และงบการเงิน เพื่อยืนยันว่าข้อเท็จจริงทั้งหมดที่ให้ไว้กับ FCA

- มีการรับประกันเงินชดเชยให้แก่ลูกค้าสูงถึง 50,000 ปอนด์ ในกรณีที่โบรกเกอร์ล้มละลาย

 

3. ASIC 

ใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex

ASIC (Australian Securities and Investments Commission) ก่อตั้งในปี 1991 เป็นหน่วยงานอิสระที่จัดตั้งขึ้นในประเทศออสเตรเลียเพื่อควบคุมและตรวจสอบตลาดการเงิน, บริษัท และผู้ให้บริการทางการเงินของประเทศออสเตรเลีย รวมถึงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุน, การเกษียณอายุ, ประกันภัย, การรับฝากเงิน และการให้เครดิต

กฎระเบียบเบื้องต้น

- โบรกเกอร์ที่จดทะเบียนกับ ASIC ต้องมีเงินทุนหมุนเวียน อย่างน้อย 1 ล้านเหรียญ

- โบรกเกอร์ที่จดทะเบียนกับ ASIC ต้องแยกเก็บเงินของลูกค้าไว้ในธนาคารชั้นนำของประเทศออสเตรเลีย

 

4. NFA 

ใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex

NFA (National Futures Association) คือ องค์กรกำกับดูแลตนเอง (Self-regulatory Organization) ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1982 ในสหรัฐอเมริกา มีหน้าที่กำกับดูแลโบรกเกอร์ หรือบริษัทนายหน้าที่ให้บริการซื้อขายสินค้าอนุพันธ์ 

NFA ถือเป็นหน่วยงานที่มีความเข้มงวดสูงมาก เฉพาะโบรกเกอร์ที่จดทะเบียนกับ NFA เท่านั้น จึงจะมีสิทธิที่จะให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์กับลูกค้าในสหรัฐฯ ได้อย่างถูกต้อง

กฎระเบียบเบื้องต้น

- โบรกเกอร์ที่จดทะเบียนกับ NFA ต้องมีทุนจดทะเบียนอย่างน้อย 20 ล้านเหรียญสหรัฐ

- โบรกเกอร์ต้องส่งรายงานยอดเงินให้ NFA ทุกสัปดาห์ และมีการ Audit หรือการตรวจสอบรับรองจาก NFA ทุกปี

- โบรกเกอร์ต้องแยกบัญชีของบริษัทกับบัญชีของลูกค้า ไม่สามารถนำเงินในบัญชีเงินฝากของลูกค้ามาใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นของบริษัท โดยโบรกเกอร์จะได้รับเพียงค่าคอมมิชชัน หรือค่าสเปรด (Spread) สำหรับการเป็นตัวกลางส่งคำสั่งไปยังตลาดธนาคารกลางแลกเปลี่ยนเงินตราเท่านั้น

 

5. FINMA

ใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex


FINMA
(The Swiss Financial Market Supervisory Authority) ก่อตั้งขึ้นในปี 2007 เป็นหน่วยงานควบคุมและตรวจสอบทางการเงินในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่รับผิดชอบในการกำกับและควบคุมตลาดการเงิน, ธนาคาร, บริษัทประกันภัย, ผู้ค้าหลักทรัพย์ และสถาบันการเงินอื่น ๆ ภายในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กฎระเบียบเบื้องต้น

- โบรกเกอร์ที่ได้รับการรับรองจาก FINMA จะต้องมีเงินทุนจดทะเบียนสุทธิไม่น้อยกว่า 20 ล้านเหรียญสหรัฐ 

- โบรกเกอร์ต้องทำการส่งรายงานยอดเงินของบริษัทให้กับ FINMA ทุกสัปดาห์

- โบรกเกอร์ที่ได้รับการรับรองจาก FINMA จะต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

 

คำถามที่พบบ่อย

ใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex คืออะไร ? 

ใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex หรือที่เรียกว่า License เป็นการอนุญาตทางกฎหมายโดยหน่วยงานกำกับดูแลกิจกรรมทางการเงิน มอบให้กับบุคคลหรือบริษัทที่ต้องการให้บริการซื้อขาย Forex แก่สาธารณชน

ใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex ที่น่าเชื่อถือมีอะไรบ้าง

ตัวอย่างใบอนุญาต Forex ที่น่าเชื่อถือ ได้แก่ CySEC, FCA, ASIC, NFA และ FINMA

จุดประสงค์ของใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex คืออะไร?

เพื่อป้องกันการทุจริต รักษาผลประโยชน์ของเทรดเดอร์ และแสดงถึงความมั่นคงทางการเงินของโบรกเกอร์ โดยโบรกเกอร์จะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดเรื่องเงินทุน และมาตรฐานการจัดการความเสี่ยง

 

สรุป

ใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex ไม่เพียงแค่ช่วยกำกับดูแลโบรกเกอร์ปฏิบัติตามกฎหมายทางการเงินและมาตรฐานของอุตสาหกรรมการเทรด แต่ยังช่วยสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของสินทรัพย์ให้แก่นักลงทุน อย่างไรก็ตาม ใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex แต่ละประเภทอาจมีเงื่อนไขแตกต่างกัน ดังนั้น เทรดเดอร์ทุกคนควรศึกษาเพิ่มเติมด้วยว่าใบอนุญาตของแต่ละหน่วยงานมีกฎระเบียบเบื้องต้นอย่างไร และคุ้มครองลูกค้าในประเทศไหนบ้าง เพื่อให้สามารถตัดสินใจเลือกโบรกเกอร์ที่เหมาะกับตนเองได้

------------------------------------------------------------------------------

สามารถศึกษาความรู้เพิ่มเติมได้จากแหล่ง ดังต่อไปนี้ 

อ่านรีวิวโบรกเกอร์ยอดนิยมที่น่าใช้ : คลิกที่นี่

อ่านรีวิวโบรกเกอร์ที่ควรระวัง : คลิกที่นี่

อ่านบทความเพิ่มเติม : FXBROKERSCAM