List of content

เทรด Commodity คืออะไร ?


เทรด Commodity คืออะไร ?

หลาย ๆ คนคงเคยได้ยินประโยคที่ว่า "อย่าใส่ไข่ทั้งหมดลงในตะกร้าเพียงใบเดียว" และเหตุผลของการลงทุน Commodity ไม่ใช่เพียงเพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างเดียวเท่านั้น แต่อาจใช้เป็นลักษณะของการบริหารความเสี่ยง โดย Commodity ส่วนใหญ่มีสถานะเป็น "เครื่องมือปกป้องเงินเฟ้อ" โดยในสถานการณ์ที่มีความสุ่มเสี่ยงที่ค่าเงินจะอ่อนค่าลง นักลงทุนจึงนิยมย้ายเงินมาไว้ใน Commodity เช่น ทองคำ แร่เงิน ฯลฯ

โดยสินค้าโภคภัณฑ์เป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันและเป็นสินค้าพื้นฐานที่ใช้ในทางการค้า ซึ่งสามารถใช้ทดแทนกันได้กับสินค้าประเภทเดียวกันอื่นๆ สำหรับนักลงทุนสินค้าโภคภัณฑ์อาจเป็นสิ่งสำคัญในการกระจายพอร์ตการลงทุนให้มากกว่าหลักทรัพย์ทั่วไป เนื่องจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวตรงกันข้ามกับหุ้น นักลงทุนบางรายจึงเทรดสินค้าโภคภัณฑ์ในช่วงที่ตลาดเกิดความผันผวน  

Commodity คืออะไร ?

Commodity หรือ สินค้าโภคภัณฑ์ คือ สินค้าที่เป็นวัตถุดิบพื้นฐานหรือวัตถุดิบตั้งต้นจากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งจะนำไปใช้เพื่อเป็นฐานในการผลิตสินค้า  อย่างเช่น น้ำตาลและโกโก้นั้นถือเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ ที่เป็นพื้นฐานหรือวัตถุดิบของช็อกโกแลตแท่ง

โดยสินค้าโภคภัณฑ์นั้นสามารถกล่าวได้ว่าเป็นสินค้าที่ได้จากการสกัด ปลูก หรือผลิต โดยส่วนมากเทรดเดอร์จะเทรดหรือลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือการมีสภาพคล่องสูงสุดในตลาด

Commodities

ประเภทสินค้าโภคภัณฑ์ที่เทรดในตลาด แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ :

สินค้า Commodity ภาคเกษตรกรรม - วัตถุดิบต่างๆ เช่น น้ำตาล คอตต้อน เมล็ดกาแฟ เป็นต้น

สินค้า Commodity ภาคพลังงาน - เช่น ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม อย่างเช่น น้ำมันและก๊าซ

สินค้า Commodity กลุ่มโลหะมีค่า - เช่น ทองคำ เงิน แพลตทินัม รวมถึงโลหะพื้นฐานอย่างทองแดงอีกด้วย

สินค้า Commodity ภาคปศุสัตว์ - เช่น เนื้อหมูสามชั้น วัว ปศุสัตว์ทั่วไป และสินค้าโภคภัณฑ์ประเภทเนื้อสัตว์

นอกจากนี้ ยังมีวิธีการแบ่งประเภท Commodity ตามลักษณะการกำเนิดของแหล่งที่มา ซึ่งสามารถแบ่งภาพรวมของ Commodity เป็น 2 ประเภท ได้แก่ :

1. Soft Commodity คือ ผลิตภัณฑ์พื้นฐานที่สามารถได้มาโดยการเพาะปลูกหรือใช้กระบวนทางการเกษตร เป็นสินค้าที่สามารถเกิดจากการควบคุมดูแลของมนุษย์ เช่น ข้าวสาลี ถั่วเหลืง เนื้อหมู น้ำตาล เป็นต้น

2. Hard Commodity คือ ผลิตภัณฑ์พื้นฐานที่ไม่สามารถผลิตได้โดยการเพาะปลูกหรือใช้กระบวนทางการเกษตร มนุษย์ไม่สามารถผลิตเองได้ การจะได้วัตถุดิบเหล่านี้มา จึงต้องใช้วิธีการสกัดหรือผ่านกระบวนทางเหมือง เช่น แร่ธาติ ทองคำ น้ำมัน เป็นต้น

Hard Commodity and Soft commodity

ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคา Commodity

1. อุปสงค์และอุปทาน ปัจจัยที่สำคัญที่สุดอีกหนึ่งประการที่ส่งผลต่อราคา Commodity คืออุปสงค์และอุปทาน หากอุปสงค์สำหรับสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งเพิ่มขึ้นในขณะที่อุปทานคงที่ ราคามักจะเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน หากอุปทานเพิ่มขึ้นในขณะที่อุปสงค์คงที่ ราคามักจะลดลง

2. การเก็งกำไร ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อราคาของ Commodity เหล่านี้คือการเก็งกำไร นักเก็งกำไรคือนักลงทุนที่ซื้อและขายสินค้าโภคภัณฑ์โดยมีเป้าหมายในการทำกำไรตามการเคลื่อนไหวของราคาที่คาดหวัง พวกเขาสามารถมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากการกระทำของพวกเขาสามารถส่งผลกระทบต่ออุปสงค์และอุปทานและทำให้ราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลง

3. สภาพอากาศ สภาพอากาศอาจมีผลกระทบอย่างมากเช่นกัน ภัยแล้ง น้ำท่วม และภัยธรรมชาติอื่น ๆ สามารถขัดขวางการผลิตทางการเกษตร ทำให้ราคาพืชผล เช่น ข้าวสาลี ข้าวโพด และถั่วเหลืองสูงขึ้น ในทำนองเดียวกัน พายุเฮอริเคนและเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรงอื่น ๆ สามารถขัดขวางการผลิตและการขนส่งน้ำมัน ทำให้ราคาสูงขึ้น

4. เหตุการณ์ทางการเมือง เหตุการณ์ทางการเมืองอาจส่งผลกระทบต่อราคา Commodity ตัวอย่างเช่น ความไม่มั่นคงทางการเมืองในประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่สามารถขัดขวางการผลิตน้ำมันและทำให้ราคาสูงขึ้น ข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศคู่ค้าอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสินค้าโดยทำให้ห่วงโซ่อุปทานหยุดชะงักและทำให้อุปสงค์ลดลง

บทสรุป : ทำไมควรลงทุน Commodity

ปัจจุบันจำนวนประชากรโลกนั้นเพิ่มขึ้นอย่างมาก และมีอัตราที่สูงขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ทำให้จำนวนประชากรโลกอยู่ราว ๆ 7.7 พันล้านคน โดยอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1% ต่อปี ส่งผลให้เกิดความต้องการในด้านโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ซึ่งจะต้องใช้ทรัพยากรทั้งในกลุ่ม Metal และ Energy ย่อมทำให้สินค้าเกษตรอาจมีแนวโน้มที่แพงขึ้น เนื่องจากไม่สามารถผลิตได้ทันความต้องการ ประกอบกับแนวโน้มของสภาวะโลกร้อนที่จะยิ่งทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเป็นไปอย่างยากลำบาก นอกจากนี้ มีทั้งปัจจัยที่ทำให้ Demand เพิ่มสูงขึ้น และยังมีปัจจัยที่ทำให้ Supply ลดลง ซึ่งทั้งหมดนี้จะส่งผลให้ราคา Commodity พุ่งสูงขึ้นอีกในระยะยาว นี่คือเหตุผลใหญ่ ๆ ที่เราควรลงทุนใน Commodity

---------------------------------------------------------------------------

สามารถศึกษาความรู้เพิ่มเติมได้จากแหล่ง ดังต่อไปนี้ 

อัพเดตข่าวสารการลงทุนในตลาดฟอเร็กซ์ : คลิกที่นี่

อ่านรีวิวโบรกเกอร์ยอดนิยมที่น่าใช้ : คลิกที่นี่

อ่านรีวิวโบรกเกอร์ที่ควรระวัง : คลิกที่นี่

อ่านบทความเพิ่มเติม : FXBROKERSCAM