List of content

ข่าวที่มีผลรุนแรงในตลาดฟอเร็กซ์


ข่าวที่มีผลรุนแรงในตลาดฟอเร็กซ์

สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับข่าวที่สำคัญในตลาดฟอเร็กซ์กันครับ ข่าวในตลาด forex นับเป็นปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนไหวที่รุนแรงของราคา และวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าในตลาดฟอเร็กซ์มีข่าวอะไรที่สำคัญบ้าง และข่าวแต่ละประเภทมีความหมายอย่างไร

โดยปกติแล้วข่าวที่มีผลต่อสกุลเงินจะเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ และการเมืองเป็นหลัก และข่าวที่สามารถส่งผลได้กับทุกคู่สกุลเงินก็คงหนีไม่พ้นข่าวที่เกิดจากประเทศสหรัฐอเมริกา เพราะสหรัฐอเมริกาใช้สกุลเงิน ดอลล่าร์สหรัฐ (USD) ซึ่งเงิน USD นี้เองจะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปยังคู่เงินอื่นๆด้วย เพราะสกุลเงินที่แลกเปลี่ยนส่วนใหญ่ในตลาดฟอเร็กซ์ก็มักจะมีเงิน USD เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ

 

ข่าว Forex ที่สำคัญในตลาด

GDP (Gross Domestic Product)

แน่นอนว่าข่าวเกี่ยวกับ GDP จะต้องส่งผลเกี่ยวกับมูลค่าของสกุลเงินเพราะว่ามันคือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสามารถเรียกได้ว่าเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญที่สุดในเรื่องภาวะเศรษฐกิจของประเทศและเป็นการวัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กว้างที่สุด และสามารถบ่งบอกได้ว่าเศรษฐกิจของประเทศนั้นเป็นเช่นไร

 

CPI (Consumer Price Index )

ข่าวนี้ก็ไม่แตกต่างกันกับ GDP มากนักเพราะมันคือ ดัชนีราคาผู้บริโภคแสดงถึงราคาเฉลี่ยที่ผู้บริโภคจ่ายให้กับตะกร้าสินค้าในตลาด ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของดัชนีนี้จะระบุช่วงเวลาของอัตราเงินเฟ้อและภาวะเงินฝืด และนอกจากนี้ข้อมูลยังแสดงให้เห็นว่านโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลมีประสิทธิภาพเพียงใด

 

PMI (Purchasing Managers' Index)

PMI คือ ดัชนีที่ใช้เป็นตัวบ่งชี้สภาวะทางเศรษฐกิจของภาคการผลิตและบริการ หรือก็คือ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ซึ่งจุดประสงค์ของดัชนีคือการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพธุรกิจในปัจจุบันแก่นักวิเคราะห์ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ นอกจากนี้มันยังถูกใช้เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของการเติบโตหรือการลดลงของ GDP อีกด้วย และธนาคารกลางยังใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการกำหนดนโยบายการเงินเช่นกัน

 

NFP (Non-Farm Payroll)

NFP คือ รายงานการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเป็นตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจที่แสดงการเปลี่ยนแปลงจำนวนของผู้ทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงเดือนก่อนหน้าแต่จะไม่รวมอุตสาหกรรมการเกษตร ตัวบ่งชี้นี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นข้อมูลที่บ่งบอกถึงการใช้จ่ายของผู้บริโภคซึ่งนับเป็นส่วนสำคัญของกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวม

 

FED

คือข่าวการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา ซึ่งข่าวนี้จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เพราะมันคือการประชุมที่จะตัดสินในนโยบายทางการเงินภายในประเทศ การขึ้น หรือลดของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งหากมีการประการตัวเลขใดๆที่ออกโดย FED ก็จะส่งผลรุนแรงต่อคู่เงินที่มีสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

จากข่าวที่ได้กล่าวไปข้างต้นคุณคงจะรู้แล้วว่า คุณควรหลีกเรื่องที่จะเทรดเมื่อมีข่าวเหล่านี้