List of content

รู้จัก NDID เทคโนโลยีที่ช่วยให้การทำธุรกรรมเป็นเรื่องง่าย


NDID คือ

ในยุคที่ทุกคนเริ่มหันมาทำธุรกรรมธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถือ ไม่ว่าจะเป็นการโอนจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้า หรือสมัครใช้บริการผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ หลายคนคงเคยเห็นคำว่า NDID ผ่านตากันมาบ้าง แต่อาจจะไม่รู้ว่าบริการนี้คืออะไร และจำเป็นต้องสมัครหรือไม่ ในบทความนี้ เรามาทำความรู้จัก NDID ให้มากขึ้นกันเลยครับ

 

NDID คืออะไร?


NDID (National Digital ID) คือ ตัวตนของผู้ใช้บริการบนโลกดิจิทัล เป็นบริการที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าด้วยกัน ช่วยอำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนเมื่อต้องการทำธุรกรรมออนไลน์ต่าง ๆ เช่น การเปิดบัญชีธนาคารผ่านแอปพลิเคชัน, การขอสินเชื่อ หรือการเปิดบัญชีการลงทุน เป็นต้น ซึ่งผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสาขาหรือสำนักงาน

NDID ให้บริการโดย บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด (National Digital ID Company Limited.) ซึ่งเป็นบริษัทที่ร่วมลงทุนโดยธนาคาร บริษัทประกันภัย และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ รวมทั้งหมดกว่า 60 หน่วยงาน ในส่วนของระบบการรับส่งข้อมูลนั้น ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิด Decentralized โดยมีการใช้เทคโนโลยี Blockchain เข้ามาช่วย ซึ่งเป็นการเข้ารหัสข้อมูล และไม่มีการจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้รวมไว้ที่ศูนย์กลาง ดังนั้น ผู้ใช้จึงมั่นใจในความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลตนเองได้

 

์NDID คือ

 

สมาชิกที่เกี่ยวข้องกับ NDID


ในการใช้บริการ NDID มีสมาชิกที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่

1. Authoritative Source (AS) 

คือ ผู้ให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ หมายถึง หน่วยงานที่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่น่าเชื่อถือของผู้ขอใช้บริการ เช่น กรมการปกครอง หรือบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ เป็นต้น

2. Identity Provider (IdP) 

คือ ผู้พิสูจน์และยืนยันตัวตน หมายถึง หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่พิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้ขอใช้บริการ เช่น ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ เป็นต้น

3. Relying Party (RP) 

คือ ผู้ให้บริการ หมายถึง หน่วยงานติดต่อกับผู้ใช้โดยตรง เป็นผู้ให้บริการที่ต้องการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้ใช้ก่อนให้บริการ

 

ประโยชน์ของ NDID 

 

 • เพิ่มความปลอดภัย: ระบบ NDID มักใช้วิธีการยืนยันตัวตนที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง เช่น ข้อมูลชีวภาพ หรือการยืนยันตัวตนแบบหลายขั้นตอน สามารถช่วยป้องกันไม่ให้ผู้อื่นแอบอ้างตัวตน หรือนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดได้

 • สะดวกในการเข้าถึงบริการ: หากผู้ใช้เคยใช้บริการ NDID มาก่อนแล้ว สามารถใช้ยืนยันตัวตนสำหรับการใช้บริการต่าง ๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชนได้ โดยที่ไม่ต้องยืนยันใหม่ในแต่ละแพลตฟอร์ม

 • ปกป้องความเป็นส่วนตัว: ระบบ NDID ถูกออกแบบด้วยแนวคิดที่เน้นการปกป้องความเป็นส่วนตัว ต้องได้รับการยินยอมการเปิดเผยข้อมูลจากผู้ใช้ก่อน จึงจะสามารถดำเนินการต่อได้

 • ประหยัดค่าใช้จ่าย: สำหรับหน่วยงานที่ให้บริการ NDID สามารถลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการยืนยันตัวตนของตนเอง และเพิ่มประสิทธิภาพของบริการด้วยความสามารถในการยืนยันตัวตนที่รวดเร็วและแม่นยำขึ้น อีกทั้งยังทำให้ระบบของแต่ละหน่วยงานมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน

 

์NDID

 

ธนาคารที่ให้บริการ NDID มีอะไรบ้าง?


ปัจจุบัน ธนาคารในประเทศไทยที่ให้บริการ NDID มีดังนี้

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB

 • ธนาคารกรุงไทย (KTB

 • ธนาคารกรุงเทพ (BBL

 • ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) 

 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) 

 • ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP

 • ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย (CIMB

 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB

 

NDID ลงทะเบียนอย่างไร?


หากใครต้องการลงทะเบียนใช้บริการ NDID สามารถทำได้ผ่านสาขาธนาคารหรือแอปพลิเคชันธนาคารบนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันถือเป็นช่องทางที่สะดวกและรวดเร็ว โดยคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ใช้ที่ทุกธนาคารกำหนดไว้ มีดังนี้

 • มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป (อายุที่กำหนดอาจแตกต่างกันในแต่ละธนาคาร)

 • เป็นลูกค้าของธนาคารที่ต้องการสมัคร

 • มีแอปพลิเคชันของธนาคาร พร้อมใช้งาน

 • ยินยอมให้ธนาคารถ่ายรูปเปรียบเทียบใบหน้า

 • ยอมรับเงื่อนไข ข้อตกลงการใช้บริการ NDID

ตัวอย่างการลงทะเบียนใช้บริการ NDID ผ่านธนาคารกสิกร (KBank)

 1. เข้าสู่ระบบ K PLUS โดยเลือกเมนู “บริการอื่น” และเลือก “บริการ NDID”

 2. เลือก “ลงทะเบียน/แก้ไข”

 3. เลือก “ลงทะเบียน”

 4. ตรวจสอบข้อมูล พร้อมยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้แก่องค์กรต้นทางที่ลูกค้าได้ทำการขอใช้บริการ

 5. เลือก “ยอมรับ”

 6. หลังจากนั้นระบบแจ้งผลการส่งข้อมูลเรียบร้อย

 

ลงทะเบียน NDID