List of content

Investor Relations หรือ IR คือใคร? ทำหน้าที่อะไรในตลาดหลักทรัพย์


Investor Relations หรือ IR คือใคร? ทำหน้าที่อะไรในตลาดหลักทรัพย์

หากกล่าวถึงหนึ่งในบทบาทที่สำคัญบนตลาดหลักทรัพย์ แล้วไม่กล่าวถึง  Investor Relations หรือ IR คงเป็นไปไม่ได้ เพราะ Investor Relations หรือ IR นั้นสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทจดทะเบียน เนื่องจาก Investor Relations หรือ IR เป็นตัวกลางที่ดีในการสื่อสารข้อมูลของบริษัทให้แก่นักลงทุน อีกทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนอีกด้วยครับ

ในบทความนี้ทางทีมงาน Fxbrokerscam จะพาทุกท่านมารู้จักกับ Investor Relations หรือ IR คือใคร? ทำหน้าที่อะไรในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ทุกท่านเข้าใจเกี่ยวกับ Investor Relations หรือ IR มากยิ่งขึ้นครับ

 

Investor Relations หรือ IR คืออะไร?