List of content

CPI คืออะไร? มีการคำนวณ และส่งผลอย่างไรต่อตลาด Forex


CPI คืออะไร? มีการคำนวณ และส่งผลอย่างไรต่อตลาด Forex

CPI เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดที่ โดยเป็นดัชนีที่ใช้วัดการขึ้นและลงของราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการในตลาด ณ ช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่ง CPI มีผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตของผู้คน โดยมีอิทธิพลสำคัญต่อระดับเงินเฟ้อและการตัดสินใจนโยบายการเงินของรัฐบาล รวมทั้งส่งผลกระทบโดยตรงต่อตลาด Forex ในบทความนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่า CPI คืออะไร? มีการคำนวณและมีผลกระทบอย่างไรต่อตลาด Forex 

CPI คืออะไร?

CPI (Consumer Price Index) คือ “ดัชนีราคาผู้บริโภค” เป็นมาตรการที่นำมาใช้ตรวจสอบค่าเฉลี่ยราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการที่แต่ละครัวเรือนมีการจับจ่ายใช้สอยเป็นประจำ เมื่อเทียบกับราคาที่กำหนดไว้ในปีฐาน โดย CPI แบ่งออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่

  • อาหารและเครื่องดื่ม
  • เครื่องนุ่งห่ม
  • เคหะสถาน
  • การตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล
  • พาหะนะการขนส่งและการสื่อสาร
  • การบันเทิง การอ่าน และการศึกษา
  • เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

GDP

 

CPI สามารถคำนวณได้จากการเปลี่ยนแปลงราคาสำหรับแต่ละรายการในสินค้าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในดัชนีราคาผู้บริโภคจะใช้ในการประเมินการเปลี่ยนแปลงราคาที่เกี่ยวข้องกับค่าครองชีพ

การคำนวณค่า CPI ทำได้อย่างไร?

CPI ประจำปี = ราคาขายปลีกโดยเฉลี่ย/ราคาปลีกโดยเฉลี่ย ณ ปีฐาน * 100

 

CPI กับการวัดอัตราเงินเฟ้อ (Inflation)

CPI Inflation

นอกจากนี้ CPI จะสะท้อนถึงแนวโน้มและความผันผวนของราคาสินค้าและบริการแล้วนั้น CPI ยังสามารถวัดเศรษฐกิจ ด้วยการดูอัตราเงินเฟ้อ (Inflation) ได้อีกด้วย ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ 2 ประเภท ดังนี้

  • CPI มีค่าเป็นลบ หมายความว่า สินค้าและบริการมีราคาเพิ่มน้อยลง "อัตราเงินเฟ้อน้อยลง"
  • CPI มีค่าเป็นบวก หมายความว่า สินค้าและบริการมีราคาเพิ่มขึ้น "อัตราเงินเฟ้อเพิ่มมากขึ้น"

ดังนั้น หาก CPI เพิ่มขึ้นหรือลดลง มักจะส่งผลให้การใช้จ่ายเฉลี่ยของผู้คนสำหรับสินค้าและบริการมีทิศทางเดียวกัน ซึ่งนักลงทุนสามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับ CPI อย่างใกล้ชิด เพื่อวางแผนกลยุทธ์ และเตรียมรับมือกับระบบเศรษฐกิจที่กำลังเกิดขึ้น ณ ช่วงเวลา นั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี

CPI ส่งผลอย่างไรต่อตลาด Forex ?

CPI Forex.jpg

เมื่ออัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น มักจะทำให้ค่าเงินมีการอ่อนตัวลง ซึ่งมีผลให้ธนาคารกลาง (Fed) ออกนโยบายทางด้านการเงิน เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้น โดย Fed ต้องการที่จะนำเศรษฐกิจไปสู่การจ้างงานเต็มรูปแบบ และต้องการให้แน่ใจว่า อัตราเงินเฟ้อที่ดี ในขณะที่เศรษฐกิจขยายตัว ส่งผลให้เทรดเดอร์ Forex จำเป็นต้องติดตามตัวเลขการว่างงาน รวมทั้งอัตราเงินเฟ้อ เพื่อปรับกลยุทธ์ในการเทรดในขณะนั้น

เนื่องจาก เทรดเดอร์จำเป็นต้องดูตัวเลขการว่างงาน และอัตราเงินเฟ้อที่จะ dictate การตัดสินใจของธนาคารกลางในอนาคตว่า มีนโยบายเพิ่ม, ลดหรือรักษาระดับอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันอย่างไร เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยต่อสกุลเงินแข็งค่าหรืออ่อนค่าแล้วนั้น เทรดเดอร์หรือนักลงทุนสามารถคาดการณ์ผลกระทบจากการกระทำของธนาคารกลาง และผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของดอลลาร์ในสกุลเงินต่าง ๆ ได้เช่นกัน

CPI จึงนับได้ว่า เป็นหนึ่งในสถิติสำคัญที่ถูกนำมาใช้บ่อยสุดในการการระบุช่วงเวลาของภาวะเงินเฟ้อ หรือภาวะเงินฝืด เพื่อช่วยให้เราสามารถมองเห็นได้ว่า ค่าเงินที่แท้จริงของประชาชนนั้นเป็นอย่างไร รวมถึงใช้ในการคาดเดาทิศทางราคาสินค้าในตลาด เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการปรับขึ้น-ลง อีกทั้งยังใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในนโยบายการเงินของประเทศ

ดังนั้น ข้อมูลเงินเฟ้อจึงเป็นสิ่งสำคัญในตลาดสกุลเงิน เพราะอัตราเงินเฟ้อส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของธนาคารกลาง (Fed) เกี่ยวกับนโยบายการเงินนั่นเองครับ

สรุป

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า CPI คือ ดัชนีการบริโภคสินค้าและบริการที่ถือได้ว่า มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อ ที่ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้เทรดเดอร์และนักลงทุนจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ และวางแผนการเทรดให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจในช่วงนั้น ๆ หาก Fed มีปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เพื่อต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อ การกู้ยืมเงินไม่ว่าจะโดยบุคคลที่จะซื้อสินค้าและบริการหรือโดยธุรกิจเพื่อการขยายกิจการมักจะทำสัญญา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่กว้างขึ้นของประเทศได้อีกด้วย

ดังนั้นแล้ว สิ่งสำคัญที่เราควรทำได้ คือ การปรับตัวและวางแผนการเงิน รวมทั้งลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยหรือสินทรัพย์ที่ได้ประโยชน์จากเงินเฟ้อนั่นเองครับ 

----------------------------------------------------------------------------------

สามารถศึกษาความรู้เพิ่มเติมได้จากแหล่ง ดังต่อไปนี้ 

อ่านรีวิวโบรกเกอร์ยอดนิยมที่น่าใช้ : คลิกที่นี่

อ่านรีวิวโบรกเกอร์ที่ควรระวัง : คลิกที่นี่

อ่านบทความเพิ่มเติม : FXBROKERSCAM