List of content

... ...

Market Maker คืออะไร?


review-license

Market Maker คืออะไร?

Market Maker หมายถึง เทรดเดอร์ หรือคนที่เข้ามาทำให้ตลาดเกิดสภาพคล่องมากยิ่งขึ้น และช่วยทำให้ราคาที่เคลื่อนไหวนั้น เป็นกรอบราคาที่สมเหตุสมผล ที่ไม่ใช่ราคาที่เกิดจากการปั่นราคา