List of content

บัญชี STP และ ECN แตกต่างกันอย่างไร? เทรด Forex ควรเลือกบัญชีไหน?


บัญชี STP และ ECN แตกต่างกันอย่างไร? เทรด Forex ควรเลือกบัญชีไหน?

ปัจจุบันมีโบรกเกอร์ Forex ให้ทุกคนสามารถเลือกใช้บริการได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งแต่ละโบรกเกอร์ก็มีประเภทบัญชี คุณสมบัติ ข้อเสนอ และสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่แตกต่างกัน แต่บัญชีซื้อขายที่จะช่วยเชื่อมคุณกับตลาดโดยตรงมี 2 บัญชีหลัก ๆ คือ บัญชี STP และบัญชี ECN ซึ่งบัญชีทั้ง 2 ประเภทนี้คืออะไรและแตกต่างกันอย่างไร? 

 

โบรกเกอร์ Forex คืออะไร?

โบรกเกอร์ Forex คือ บริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้บริการแลกเปลี่ยนซื้อขายสกุลเงินต่างประเทศแก่เทรดเดอร์ โดยเทรดเดอร์จะทำการส่งคำสั่งซื้อขายให้แก่โบรกเกอร์ Forex ที่ใช้บริการ เพื่อส่งไปยังศูนย์กลางหรือผู้ให้บริการสภาพคล่อง (Liquidity Providers) ต่อไป

 

ประเภทของโบรกเกอร์ Forex

โบรกเกอร์ Forex ในตลาดจะมี 2 ประเภท ได้แก่

 1. โบรกเกอร์ Forex แบบ Dealing Desk (DD) คือ โบรกเกอร์ที่ดำเนินการด้วยตนเองผ่าน Market Maker 

 2. โบรกเกอร์ Forex แบบ Non Dealing Desk (NDD) คือ โบรกเกอร์ที่ส่งคำสั่งซื้อขายไปยังส่วนกลางโดยตรง

ประเภทของโบรกเกอร์ที่แตกต่างกันจะส่งผลต่ออัตราค่าบริการ ความเร็วในการส่งคำสั่งซื้อขาย ปัญหาเกี่ยวกับการส่งคำสั่งซื้อขาย ตลอดจนความปลอดภัยของผู้ใช้งานที่แตกต่างกัน ดังนั้น เทรดเดอร์จึงจำเป็นต้องพิจารณาเกณฑ์ในการเลือกโบรกเกอร์ Forex ให้ดีก่อนตัดสินใจใช้งาน

 

บัญชี STP และ ECN คืออะไร?

โบรกเกอร์ Forex มี 2 ประเภทดังข้างต้น ซึ่งโบรกเกอร์ Non Dealing Desk สามารถแยกประเภทการประมวณผลออกได้อีก 2 รูปแบบ ดังนี้

บัญชี STP และ ECN แตกต่างกันอย่างไร? เทรด Forex ควรเลือกบัญชีไหน?

1. บัญชี STP

Straight Through Processing (STP) หรือบางครั้งอาจถูกเรียกว่า Direct Market Access Brokers (DMA) คือ ประเภทบัญชีหนึ่งที่โบรกเกอร์ให้บริการส่งคำสั่งซื้อขายของเทรดเดอร์ไปยังตลาดหรือกลุ่มสภาพคล่องของตัวเองอย่างธนาคาร, กองทุนป้องกันความเสี่ยง, บริษัทการลงทุน หรือโบรกเกอร์ใหญ่ ๆ ได้โดยตรง โดยที่ไม่มีการแทรกแซงจากคนกลางหรือ Dealing Desk เข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้เทรดเดอร์สามารถดำเนินการซื้อขายได้อย่างรวดเร็ว ไม่มีปัญหาการปฏิเสธคำสั่งซื้อขาย (Requote) และได้รับค่าสเปรดที่ดีที่สุดจากโบรกเกอร์

ข้อดีของบัญชี STP

 • เข้าถึงตลาดได้โดยตรง

 • การดำเนินการที่รวดเร็ว

 • ไม่มีปัญหา Requote

 • ค่าสเปรดต่ำ

 • ราคาที่ผันผวนทำให้ STP เป็นตัวเลือกที่ดีในการเก็งกำไร

ข้อเสียของบัญชี STP

 • เทรดเดอร์ไม่สามารถติดตามเส้นทางการส่งคำสั่งซื้อขายได้

 

บัญชี STP และ ECN แตกต่างกันอย่างไร? เทรด Forex ควรเลือกบัญชีไหน?

2. บัญชี ECN

Electronic Communication Network (ECN) คือ ประเภทบัญชีหนึ่งที่โบรกเกอร์ให้บริการจับคู่ผู้ซื้อและผู้ขายสกุลเงินต่างประเทศผ่านเครือข่ายการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงและโต้ตอบกับผู้เข้าร่วมในตลาดแลกเปลี่ยนหลัก อีกทั้ง ยังสามารถเห็นราคาจริงของผู้ซื้อและผู้ขายได้ ดังนั้น คำสั่งซื้อขายและราคาของบัญชี ECN จึงเป็นไปอย่างโปร่งใสด้วยราคาเสนอขายและค่าสเปรดที่ดีที่สุดในตลาด

ข้อดีของบัญชี ECN 

 • เข้าถึงตลาดได้โดยตรง

 • การดำเนินการที่รวดเร็ว

 • ไม่มีปัญหา Requote

 • ได้รับราคาที่ดีที่สุด

 • สเปรดต่ำสุดถึง 0 pip

 • โบรกเกอร์ ECN ไม่เคยออกออเดอร์ซ้อนกับเทรดเดอร์

 • ราคาที่ผันผวนทำให้ ECN เป็นตัวเลือกที่ดีในการเก็งกำไร

ข้อเสียของบัญชี ECN

 • มีค่าคอมมิชชันสำหรับการใช้งานบัญชี ECN

 

บัญชี STP และ ECN แตกต่างกันอย่างไร? เทรด Forex ควรเลือกบัญชีไหน?

บัญชี STP และ ECN แตกต่างกันอย่างไร?

หากพิจารณาจากข้อมูลในข้างต้น ดูเหมือนบัญชี STP และ ECN จะมีความคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านการส่งคำสั่งไปยังตลาดโดยตรง ค่าสเปรดที่ต่ำ และราคาเสนอซื้อ-ขายที่ต่ำเป็นอย่างมาก นั่นก็เป็นเพราะว่า บัญชีทั้ง 2 ประเภทเป็นบริการของโบรกเกอร์ Forex แบบ Non Dealing Desk (NDD) นั่นเอง

แล้วจะเลือกได้อย่างไรว่า ตัวเองเหมาะกับบัญชี STP หรือบัญชี ECN? ต่อไปนี้ คือ ความแตกต่างระหว่างบัญชีทั้ง 2 ประเภท

 1. เส้นทางการส่งคำสั่งซื้อขาย

บัญชี STP และ ECN มีการกำหนดเส้นทางการส่งคำสั่งซื้อขายที่แตกต่างกัน คือ บัญชี STP จะเป็นเพียงสะพานเชื่อมในการส่งคำสั่งซื้อขายไปยังคู่สัญญารายอื่น ขณะที่บัญชี ECN จะเชื่อมต่อคุณกับตลาดโดยตรง ทำให้คุณสามารถเข้าถึงและโต้ตอบกับผู้ร่วมตลาดได้

 1. ความเร็วในการดำเนินการ

บัญชี STP และ ECN มีความเร็วในการดำเนินการที่แตกต่างกัน อันเป็นผลมาจากเส้นทางการส่งคำสั่งซื้อขายที่แตกต่างกัน กล่าวคือ บัญชี STP จะมีระยะเวลาในการดำเนินการมากกว่าบัญชี ECN อยู่เล็กน้อย แต่อย่างไรก็ดี ความเร็วในการส่งคำสั่งนี้อาจกระทบต่อต้นทุนและผลกำไรที่คุณจะได้รับด้วยเช่นกัน

 1. ค่าธรรมเนียมการเทรด

บัญชี STP และ ECN มีค่าธรรมเนียมการเทรดที่แตกต่างกันไปในแต่ละโบรกเกอร์ โดยเฉพาะบัญชี ECN ที่มีค่าสเปรดต่ำสุดถึง 0 pip ทำให้อาจมีการเรียกเก็บค่าคอมมิชชันสูงกว่าบัญชี STP แม้ว่าคำสั่งซื้อขายนั้นจะขาดทุนหรือได้กำไรก็ตาม

 1. การทำกำไรของโบรกเกอร์

การทำกำไรของโบรกเกอร์ STP และ ECN นั้นมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ โบรกเกอร์ STP จะทำกำไรจากค่าสเปรดเป็นหลัก เนื่องจากทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อลูกค้ากับผู้ให้บริการสภาพคล่อง ทำให้สเปรดต่ำมาก ดังนั้น โบรกเกอร์เหล่านี้จึงมีการปรับเพิ่มค่าสเปรดก่อนจะส่งคำสั่งไปให้ลูกค้าเพื่อทำกำไร 

ขณะที่โบรกเกอร์ ECN มักจะสร้างรายได้จากค่าคอมมิชชัน เนื่องจากทำหน้าที่เชื่อมต่อเทรดเดอร์กับตลาดโดยตรง ทำให้เทรดเดอร์สามารถเข้าถึงราคาที่แท้จริงด้วยสเปรดต่ำสุดถึง 0 pip ดังนั้น โบรกเกอร์ ECN จึงมักจะทำกำไรจากค่าคอมมิชชันเป็นหลัก

 

ทั้งหมดนี้ คือ ความแตกต่างระหว่างบัญชี STP และ ECN อย่างคร่าว ๆ การจะเลือกใช้บัญชีใดนั้นต้องขึ้นอยู่กับวิจารณญาณส่วนบุคคล เนื่องจากการเลือกประเภทบัญชีซื้อขายส่งผลต่อการทำกำไรของเทรดเดอร์โดยตรง เนื่องจากคุณสมบัติของแต่ละประเภทบัญชีแตกต่างกัน ทำให้เหมาะกับกลยุทธ์ในการซื้อขายที่แตกต่างกันไปด้วย ดังนั้น เทรดเดอร์จึงควรเลือกใช้ประเภทบัญชีที่เหมาะกับสไตล์การเทรดและข้อจำกัดของตัวเอง

 

------------------------------------------------------------------------

สามารถศึกษาความรู้เพิ่มเติมได้จากแหล่ง ดังต่อไปนี้

อัพเดตข่าวสารการลงทุนในตลาดฟอเร็กซ์ : คลิกที่นี่

อ่านรีวิวโบรกเกอร์ยอดนิยมที่น่าใช้ : คลิกที่นี่

อ่านรีวิวโบรกเกอร์ที่ควรระวัง : คลิกที่นี่

อ่านบทความเพิ่มเติม : FXBROKERSCAM