List of content

ทฤษฎีดาว Dow Theory คืออะไร?


ทฤษฎีดาว Dow Theory คืออะไร?

วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ "ทฤษฎี Dow Theory" ที่นับว่าเป็นทฤษฎีที่สำคัญมากที่สุดในการลงทุนแบบเทคนิค Technical โดยเทคนิคนี้จะทำให้นักลงทุนสามารถนำไปประยุต์ใช้ และต่อยอดในการลงทุนได้ ซึ่งประกอบไปด้วย 6 หลักการที่เหล่านักลงทุนไม่ควรพลาด! 

 

 

 

Dow Theory

 

ทฤษฎีดาว Dow Theory คืออะไร?

ทฤษฎีดาว Dow Theory ได้ถูกคิดค้นขึ้นโดย Charles Henry Dow เป็นทฤษฎีที่มีพื้นฐานของการวิเคราะห์ราคาด้วยปัจจัยทางเทคนิค (Technical Analysis) เพื่อที่จะทำนายแนวโน้มตลาด โดยเป็นรากฐานที่สำคัญในการเริ่มต้นเรียนรู้การวิเคราะห์ราคาสินทรัพย์ด้วยปัจจัยทาง Technical นั่นเอง

Dow ประกอบด้วย 6 หลักการคือ

1.ราคาได้สะท้อนทุกอย่างไว้หมดแล้ว

ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่าง ๆ พฤติกรรมความต้องการของคนในตลาด ปัจจัยทางพื้นฐานต่าง ๆ Dow เชื่อว่าได้ถูกสะท้อนออกมาเป็นราคา ณ ขณะนั้นเรียบร้อยแล้ว

2.ราคาเคลื่อนไหวอย่างเป็นแนวโน้ม

หากมองในภาพใหญ่แล้ว Dow เชื่อว่าราคาเคลื่อนไหวไปเป็นอย่างมีแนวโน้ม โดยมี 2 แนวโน้ม คือ Bull market (ขึ้น) และ Bear market (ลง) อีกทั้งในทฤษฎีของ Dow นั้นแบ่งแนวโน้มออกเป็น 3 ประเภท คือ

1) Primary trend หรือแนวโน้มใหญ่ – 1 ปีขึ้นไป

2) Secondary trend หรือแนวโน้มกลาง – เป็นช่วงการพักตัวของแนวโน้มใหญ่

3) Minor trend หรือแนวโน้มย่อย – ต่ำกว่า 6 วัน – การเคลื่อนไหวของแนวโน้มย่อยนั้นจะไม่ส่งผลอะไรต่อภาพใหญ่ ซึ่งเป็นเพียง noise ของตลาด

3.ราคาต้องยืนยันซึ่งกันและกัน

หากเกิดสัญญาณการขึ้น หรือลง ราคาที่เกี่ยวข้องกันควรจะต้องยืนยันทิศทางซึ่งกันและกัน ถึงจะเป็นการเคลื่อนไหวในทิศทางนั้นอย่างแท้จริง โดยในทฤษฎีของ Dow แรกเริ่มนั้นได้คิดค้นว่าถ้าดัชนีของ Utilities (หุ้นกลุ่มสาธารณูปโภค) ขึ้นทำ New high นั้น ดัชนีของ Railroads (หุ้นกลุ่มขนส่ง) ต้องทำ New High ด้วยเช่นกัน ถึงจะยืนยันทิศทางขาขึ้นของดัชนีหุ้นในสหรัฐ เนื่องจาก Dow มองว่าถ้าภาพรวมของเศรษฐกิจจะเป็นขาขึ้นจริง ภาพใหญ่ต้องขึ้น ไม่ใช่ขึ้นเฉพาะบางอุตสาหกรรม

4.ปริมาณวอลุ่มยืนยันทิศทางราคา

เมื่ออยู่ในช่วงแนวโน้มขาขึ้น ในช่วงการขึ้นนั้นปริมาณวอลุ่มควรเพิ่มขึ้น แต่ในช่วงพักตัววอลุ่มควรหดตัว และในทางตรงกันข้ามเมื่ออยู่ในช่วงแนวโน้มขาลง เมื่อราคาปรับตัวลง วอลุ่มควรเพิ่มขึ้น และหดตัวในช่วงรีบาวด์ … และข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือ ปริมาณวอลุ่มจะสูงสุดในช่วงที่เป็นจุดสูงสุดของ Bull market หรือไม่ก็เป็นช่วงที่ตลาด panic ใน Bear market

5.ใช้ราคาปิดเท่านั้น

Dow เชื่อว่าการใช้ราคาปิดของวันนั้นถือว่าเป็นช่วงราคาที่สำคัญสุด เพราะทั้งพวกเดย์เทรดที่ต้องปิดสถานะเมื่อสิ้นวันหรือไม่ พวกนักลงทุนหรือ Hedge fund ต่าง ๆ ที่ชำระราคากันที่ราคาปิดทั้งสิ้น ทำให้ราคาปิดนั้นมีความสำคัญ แต่หลายคนอาจจะเริ่มตั้งคำถามว่า แล้วถ้าตลาดเปิด 24 ชั่วโมงล่ะ จะทำอย่างไร ซึ่งไม่ว่าตลาดจะเปิด 24 ชั่วโมงหรือไม่ สุดท้ายก็ต้องมีเวลาที่ใช้ในการคำนวณราคาที่ใช้ชำระราคา หรือ Settlement price เพื่อที่จะคำนวณ กำไร ขาดทุน คำนวณเงิน margin ต่าง ๆ ซึ่งในกรณีนี้อาจใช้ช่วงที่พวกธนาคารหรือโบรกเกอร์ใช้ทำการ Settlement มาแทนช่วงของราคาปิดได้

6.แนวโน้มจะเกิดขึ้นต่อเนื่องจนกว่าจะเกิดการเปลี่ยนแนวโน้ม

นี่เป็นพื้นฐานของการเทรดสไตล์ Trend-following โดยเชื่อว่าแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะเกิดสัญญาณเปลี่ยนแนวโน้ม โดย Dow จะไม่คาดการณ์ว่าแนวโน้มนั้นจะเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่ หรือระยะทางไกลแค่ไหน แต่แค่รอว่าถ้าเกิดสัญญาณการเปลี่ยนแนวโน้ม นั่นจะหมายถึงใกล้จบแนวโน้มนั้น

โดยปกติการแบ่งแนวโน้มของทฤษฎี Dow นั้นจะดูจากการทำ High และ Low ของราคา โดยถ้าราคาขึ้นทำ Higher high (ทำ High ใหม่) และทำ Lower High (ทำ Low สูงขึ้น) แสดงถึงทิศทางในขาขึ้น (Bull market)

แต่ถ้าราคาทำ Higher Low (ทำ High ต่ำลง) และทำ Lower Low (ทำ Low ต่ำลง) แสดงถึงทิศทางของแนวโน้มขาลง (Bear market)

Dow Theory

 

จากบทความข้างต้น เป็นแก่นความรู้เกี่ยวกับหลักการทฤษฎีดาว Dow Theory ซึ่งเป็นทฤษฎีพื้นฐานการลงทุนแบบเทคนิค Technical หลังจากที่ทุกคนได้ศึกษาความรู้ไปแล้ว เชื่อว่าท่านจะสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อยอดในการลงทุนได้อย่างดีแน่นอน 

---------------------------------------------------------------------------------

สามารถศึกษาความรู้เพิ่มเติมได้จากแหล่ง ดังต่อไปนี้ 

อัพเดตข่าวสารการลงทุนในตลาดฟอเร็กซ์ : คลิกที่นี่

อ่านบทความเพิ่มเติม : FXBROKERSCAM