List of content

จับตาอัตราเงินเฟ้อพุ่ง Fed เตรียมเร่งปรับดอกเบี้ยกลางเดือนมีนาคม


จับตาอัตราเงินเฟ้อพุ่ง Fed เตรียมเร่งปรับดอกเบี้ยกลางเดือนมีนาคม

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา  (2 มี.ค.65 )  ธนาคารกลางเฟด ได้ส่งสัญญาณการปรับเพิ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ย แม้ว่าพันธบัตรมีการปรับตัวลดลง แต่รายงานจาก Beige Book  ของธนาคารกลางเฟด มีแนวโน้มของอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น แต่หากมองภาพรวมของเศรษฐกิจยังเป็นไปในทิศทางที่ดี ใน 6 เดือนข้างหน้านี้ 

เฟดต้องการขึ้นอัตราดอกเบี้ย พร้อมกับการติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งของรัสเซียกับยูเครนที่อาจจะมีผลกระทบทางเศษฐกิจ 

ด้านธนาคารกลางของแคนาดา ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็น 0.5% ขณะที่ธนาคารกลางยุโรปแจงว่าจะเปิดเผยการประชุมเดือนกุมภาพันธ์ 2022 ในภายหลัง

ซึ่งในขณะนี้การโยกย้ายไปยังสินทรัพย์ปลอดภัยของนักลงทุนจากสถาณการ์สงครามรัสเซีย-ยูเครน เริ่มคลายลงบ้างแล้ว ถึงแม้สกุลเงินพันธบัตรของสหรัฐจะขาดทุนอย่างหนัก แต่อัตราผลตอบแทนพันธบัตร10ปี ยังคงต่ำที่ระดับ 2% ตั้งแต่ก่อนเริ่มสงครามนี้ 

พาวเวลล์ ประธานของธนาคารกลางเฟด ยังจะสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในไตรมาสนี้ต่อไป และเสริมว่าเฟดอาจดำเนินการที่รุนแรงมากขึ้นกว่านี้ หากอัตราเงินเฟ้อไม่ลดลง โดยกล่าวว่า’พร้อมจะปรับอัตราดอกเบี้ยให้มากกว่า 0.25% เพื่อรับมือกับอัตราเงินเฟ้อที่จะเกิดขึ้น’ ซึ่งอาจจะในการขึ้นในการประชุมอย่างหนึ่งครึ่งในปลายปีนี้