List of content

จริงๆแล้วเงินตราคืออะไร?


จริงๆแล้วเงินตราคืออะไร?

เงินตรา คือสิ่งที่ใช้ในการอำนวยความสะดวกในสิ่งต่างๆให้กับเรา โดยเราใช้เงินเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนกับสินค้าต่างๆ และเงินยังเป็นตัวที่คอยขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก ณ ยุคปัจจุบันนี้อีกด้วย แต่จริงๆเงินตราคืออะไรกันแน่ และเริ่มใช้ตั้งแต่ตอนไหน? เราจะมาเรียนรู้กันในบทความนี้กันครับ

เงินตรา หากจะกล่าวก็คือ "ความเชื่อมั่น" ว่าสิ่งๆนั้นมีค่า หมายความว่าหากเราเชื่อว่าสิ่งนั้นมีค่าเมื่อใด สิ่งๆนั้นก็จะใช้แทนเงินตราได้เมื่อนั้น ในสมัยโบราณได้มีการแลกเปลี่ยนสิ่งต่างๆแก่กัน ยกตัวอย่างเช่น 

ไก่ 10 ตัว แลกหมูได้ 1 ตัว

หมู 10 ตัว แลกวัวได้ 1 ตัว

แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปความยุ่งยากก็เกิดขึ้นกับการแลกเปลี่ยนนี้ เพราะการที่เราจะนำไก่ 10 ตัว เพื่อไปแลกเปลี่ยนเป็นหมู 1 ตัว ทำให้เกิดความยุ่งยากในการพกพา เพราะคงยากถ้าหากจะมีใครพกไก่ 10 ตัวไปกับตัวเองด้วย ดังนั้นคนในสมัยก่อนแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ยังไง?

เราก็ใช้วัตถุที่สามารถพกพาได้ง่ายกว่าเพื่อใช้แลกหมู 1 ตัว แทนที่จะพกไก่ 10 ตัวสิ และวัตถุอะไรที่จะสามารถใช้เพื่อแลกเปลี่ยนของดังกล่าวได้ ดังนั้นวัตถุที่จะนำมาใช้เป็นเงินตราได้ต้องเป็นวัตถุที่หาได้ยากในโลกนี้ เช่น แร่ทอง แร่เงิน

เงินตราจึงได้ถือกำเนิดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และได้มีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆ โดยมาการใช้แร่เงิน และแร่ทองแทนการใช้สิ่งของอื่นๆแลกเปลี่ยนกัน และปัญหาก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อเหรียญทอง 1 เหรียญนั้นมีมูลค่ามากเกินไปในการแลกเปลี่ยนของ 1 อย่างเช่น 

เหรียญทอง 1 เหรียญสามารถแลกเปลี่ยนเป็นหมูได้ 1 ตัว

แต่ถ้าหากเราต้องการหมูเพียงครึ่งตัว ก็จะให้ไปหักเหรียญทองเป็นสองส่วนก็คงทำไม่ได้ ดังนั้นจึงมีการคิดค้นสกุลเงินขึ้นเพื่อใช้เทียบกับมูลค่าของทองคำ เช่น

เงิน 100 หน่วย มีมูลค่าเท่ากับทอง 1 เหรียญ

การใช้สกุลเงินจึงเริ่มต้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ในยุคเริ่มแรกที่มีการผลิตสกุลเงินขึ้น ประเทศต่างๆต้องมีการนำทองคำมาใช้เพื่อนประกันมูลค่าสกุลเงินของตัวเอง เพราะว่าทองคำเป็นที่ยอมรับในสากลว่าเป็นแร่ที่มีค่า และมีมูลค่าในตัวเอง หากประเทศใดที่ไม่ใช้ทองคำค้ำประกันในการผลิตเงิน สกุลเงินของประเทศนั้นก็จะไม่ได้รับความเชื่อถือจากประเทศอื่นๆ และสกุลเงินนั้นก็จะเสื่อมมูลค่าลงไปเพราะไม่มีใครใช้เนื่องจากขาดความเชื่อมั่น ดังนั้นหากประเทศใดที่มีทองคำจำนวนมากประเทศนั้นๆ ก็สามารถผลิตเงินออกมาได้มากเท่านั้น และสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปได้มากกว่าประเทศอื่นๆ

แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป อะไรหลาย ๆ อย่างก็เปลี่ยนตามไปด้วยทองคำไม่ใช่สิ่งเดียวที่มีมูลค่าในตัวเองอีกต่อไป สกุลเงินอย่างดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินที่มีมูลค่าในตัวเองเนื่องจากสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ได้รับความเชื่อมั่นอย่างมากเพราะเป็นมหาอำนาจโลก และในหลายๆประเทศก็มีเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินสำรอง ร่วมกับทองคำอีกด้วย ดังนั้นถ้าหากจะถามว่าเงินตรานั้นคืออะไรผมก็คงต้องขอตอบว่ามันก็คือ "ความเชื่อ" ว่าสิ่งนั้นมีมูลค่านั้นเอง