×

โบรกเกอร์ ควรระวัง

Fusion Market รีวิว
  Posted on 1 year ago
632

จากการวิจัยอย่างละเอียดครบถ้วน โดยทีมงาน Fxbrokerscam
พบว่า Fusion Market มีการเปลี่ยนเจ้าของ Domain หรือมีการซื้อต่อกันมาอีกรอบ 
รวมถึงใบอนุญาติที่ไม่ตรงกับที่ตั้งจริง ซึ่งอาจปลอมแปลง
------------------------------------------

 

สรุปการตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบยืนยันจากผลการศึกษานอกสถานที่ว่า Fusion Markets ที่อยู่จริงของที่อยู่ไม่ตรงกับที่อยู่ในข้อมูลกฎข้อบังคับ ใบอนุญาตเต็มรูปแบบ (หมายเลขข้อบังคับ: 226199) ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลียเป็นที่สงสัยว่าจะเป็นโคลน

 

undefined

นี่คือภาพจากศูนย์ประเมิณผลของ WikiFX จะเห็นได้ว่าเป็นใบอนุญาติปลอม

 

undefined

 

และนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกว่า Fusion Market นี้มีการเปลี่ยนแปลงหรือ ซื้อ Domain เก่ามารีแบนด์ใหม่ เราอาจจะเข้าใจผิดว่าโบรกนี้เปิดมานานก็เป็นได้

แต่แท้ที่จริงแล้ว Domain สามารถซื้อต่อกันได้

อย่างไรก็ตามโบรกเกอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาติ หรือข้อมูลการปลอมแปลง จะเข้าข่ายการฉ้อโกงได้ในอนาคต อย่างไรก็ต้องควรระวังไว้

 

ตรวจสอบโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือ

https://fxbrokerscam.com