×
อะไรคือ Market Maker?
  Posted on 2 weeks ago
81

Market Maker ก็คือ เทรดเดอร์หรือคนที่เข้ามาทำให้ตลาดเกิดสภาพคล่องมากยิ่งขึ้น และช่วยทำให้ราคาที่เคลื่อนไหวนั้น เป็นกรอบราคาที่สมเหตุสมผล ไม่ใช่ราคาที่เกิดจากการปั่นหุ้น

Market Maker มีหน้าที่อะไร?

  • ช่วยเสริมให้ตลาดเกิดสภาพคล่อง โดย Market Maker จะเข้าทำการซื้อ-ขายที่เรียกว่า Volume เมื่อตลาดเกิดความเงียบเกินไป จนสามารถกระตุ้นให้เกิดการซื้อ-ขายในตลาดขึ้นนั่นเอง ซึ่งอาจใกล้เคียงกับการปั่นหุ้น แต่แตกต่างกันตรงเจตนาของ Market Maker นั่นเอง
  • ช่วยทำให้ราคาค่าเงินมีการ bid และ offer ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยให้นักลงทุนรายย่อยมองเห็นมูลค่าของการซื้อ-ขายได้ง่ายขึ้น และทำให้เกิดการซื้อ-ขาย โดยหากไม่ทำเหตุการณ์ลักษณะนี้ ตลาดก็จะเกิดความเงียบและไม่น่าสนใจ

ประโยชน์ของ Market Maker

ช่วยทำให้ตลาดเกิดการเคลื่อนไหว ทำให้เกิดการซื้อ-ขายกันในตลาดขึ้น ซึ่งผู้ซื้อและผู้ขายก็จะสามารถทำกำไรจากตลาดได้ แต่ก็ไม่เสมอไปที่จะเกิดขึ้น เพราะอาจเข้าข่ายลักษณะของการปั่นหุ้น

และหากเราต้องการที่จะเป็น Market Maker นั้น เราจะทำอย่างไรได้บ้าง? สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ ต้องมีเงินทุนจำนวนมาก เพราะเงินจำนวนมากสามารถทำให้เรากำหนดตลาดได้ไม่ยากนัก และทำให้ราคาของตลาดอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผล

ซึ่งพูดง่ายๆว่า Market Maker มีลักษณะคล้ายกับคนที่เป็นเจ้าแห่งการปั่นหุ้นนั่นแหละ เพราะการจะเป็น Market Maker ได้ ต้องมีเงินพอสมควร และสำหรับคนทั่วไป อาจจะเป็นเรื่องยากและไกลตัวหน่อย แต่ทุกคนก็ต่างรู้แล้วว่า ในตลาด Forex และทุกตลาดการเทรด ล้วนมี Market Maker อยู่