×
Indicator ที่นิยมใช้ในตลาดหุ้น และฟอเร็กซ์
  Posted on 1 year ago
642

 

Indicator หรืออินดิเคเตอร์ คือเครื่องที่ที่ช่วยในการวิเคราะห์กราฟ โดยเครื่องมือแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไป โดยหลักๆแล้วอินดิเคเตอร์จะถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆ ดังนี้

- อินดิเคเตอร์ที่ใช้บอกค่าเฉลี่ยต่างๆ เช่น ราคาเปิด-ปิดเฉลี่ย

- อินดิเคเตอร์ที่ใช้บอกค่าความผันผวนของกราฟ

- อินดิเคเตอร์ที่ใช้บอกขนาดของการซื้อขาย หรือ Volume

 และในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่า มีเครื่องมืออินดิเคเตอร์ชนิดใดบ้างที่เป็นที่นิยมในตลาดหุ้น และฟอเร็กซ์

undefined

Moving Average (MA) หรือเส้นค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่ของราคา อินดิเคเตอร์ชนิดนี้น่าจะเป็น อินดิเคเตอร์ที่ถูกใช้งานบ่อยที่สุดเลยก็ว่าได้ เพราะเป็นอินเคเตอร์ที่ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน จึงเป็นที่นิยมในหมู่นักลงทุน โดยหลักการของ Moving Average คือการนำราคาที่เกิดขึ้นในแต่ละ ชั่วโมง วัน เดือน มาเฉลี่ยเป็นเส้นเพื่อใช้คาดการณ์ทิศทางที่จะเกิดขึ้นต่อไป

Relative Strength Index (RSI) เป็นอินดิเคเตอร์ที่เป็นที่นิยมไม่แพ้กัน RSI คือเครื่องมือที่ใช้เพื่อวัดค่าความแข็งแกร่งของราคา โดย RSI จะเป็นตัวที่คอยบอกกับเราหากมีการซื้อที่มากเกินไป (Overbought) หรือมีการขายมากเกินไป (Oversold)

Bollinger Band (BB) เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่ใช้บอกค่าความผันผวนของราคา โดย BB มีหลักการวัดค่าความผันผวนโดยใช้เส้น MA เข้าช่วยว่าราคามีการแกว่งออกจากเส้น MA มากน้อยเพียงใด

Moving Average Convergence Divergence (MACD) เป็นอินดิเคเตอร์ที่สามารถบอกได้ทั้งแนวโน้วของราคา และขนาดของการซื้อขาย เพราะ MACD ถูกสร้างขึ้นจากเส้น MA สองเส้นประกอบกัน

Stochastic Oscillator (STO) เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดการแกว่งของราคาลักษณะการใช้งาน มีลักษณะคล้ายกันกับ RSI โดย STO จะคอยบอกจุดที่มีการซื้อที่มากเกินไป (Overbought) หรือมีการขายมากเกินไป (Oversold) เพื่อหาความขัดแย้งของราคา (Divergent) 

Average True Range (ATR) เป็นอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคตัวหนึ่ง ซึ่งใช้วัดระดับความผันผวนของราคา ATR ไม่สามารถใช้ในการบอกทิศทางของราคาได้ แต่จะเป็นตัวบอกระดับความผันผวนหรือ Volatility ของตลาด โดยส่วนมากแล้ว ATR มักจะถูกนำไปใช้อ้างอิงร่วมกับอินดิเคเตอร์ที่ใช้บอกแนวโน้มของราคา เพื่อยืนยันแนวโน้มให้ถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น

อินดิเคเตอร์ที่ได้กล่าวไปนั้นเป็นเครื่องมือหลักๆที่นิยมใช้กันทั้งในตลาดหุ้น และตลาดฟอเร็กซ์ ซึ่งผู้เขียนจะไม่ลงรายละเอียดในเชิงลึกของเครื่องมือแต่ละชนิด เพราะรายละเอียดเครื่องมือแต่ละชนิด มีรายละเอียด และวิธีการใช้ที่ซับซ้อนต่างกัน

ซึ่งหากจะให้กล่าวในบทความเดียวทั้งหมด บทความนี้คงจะเป็นบทความที่มีเนื้อหายืดยาวจนเกินไป ซึ่งผู้เขียนจะอธิบายการใช้เครื่องมือต่างๆโดยละเอียดในบทความต่อไป โดยทุกท่านสามารถติดตามบทความต่างๆได้ที่ Eiloy Application เพื่อที่จะไม่พลาดบทความดีๆจากทางเรา

ติดต่อข่าวสารเพิ่มได้ที่

https://fxbrokerscam.com/


Blogs ล่าสุด
Blogs เพิ่มเติม