×
Nonfarm Payrolls คืออะไร ?
  Posted on 2 months ago
167

Nonfarm Payrolls คือ ดัชนีชี้นำทางเศรษฐกิจที่สำคัญมากของสหรัฐอเมริกา  ซึ่งจะประกาศทุกวันศุกร์แรกของทุกเดือน โดยจะมีการรวบรวมตัวเลขของสถิติการจ้างงานในภาคการบริการ อุตสาหกรรม การก่อสร้าง แต่ไม่รวมการจ้างงานในภาคการเกษตร หรือในครัวเรือน และองค์กรไม่แสวงหากำไรโดยกรมสถิติแรงงานของสหรัฐอเมริกา

 

วิธีติดตามข่าวเกี่ยวกับ  Nonfarm Payrolls

- ข่าวออกทุกคืนวันศุกร์

- ติดตามข้อมูลข่าวสารโดยละเอียดที่เว็บไซต์ forexfactory.com

- เปิดกราฟในช่วงก่อนข่าวออกอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการพลาดทำกำไร

 

 Nonfarm Payroll บ่งบอกถึงอะไร? 

ตัวเลขพวกนี้คือการรวบรวมอัตราของการเปลี่ยนแปลงที่ได้เกิดขึ้นในแต่ละเดือน โดยจะหมายถึงปริมาณในการจ้างงานที่อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงนั่นเอง โดยเมื่อนำไปเทียบกับเดือนก่อนหน้านี้ ก็จะเห็นถึงการขยายและหดตัวทางเศรษฐกิจได้

 

ซึ่งหากเศรษฐกิจดี การจ้างงานก็จะมีอัตราที่สูงขึ้น อัตราของการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและการบริการก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย แต่หากเศรษฐกิจไม่ดี อัตราการจ้างงานก็จะลดต่ำลง ส่งผลให้อัตราการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและการบริการก็จะต่ำลงเช่นกัน

 

สิ่งนี้ก็จะช่วยให้ผู้ประกอบการหรือนักลงทุน ได้ทราบถึงความเป็นไปของเศรษฐกิจ ทำให้ทราบว่า ควรลงทุนหรือจัดการกับธุรกิจของตนเองอย่างไรได้บ้างนั่นเอง

 

บทสรุปส่งท้ายที่จะแนะนำสำหรับมือใหม่ก็ขอให้ระวังในการเทรดโดยใช้ข่าว Nonfarm Payrolls เนื่องจากหากยังไม่มีความชำนาญในการเปิด-ปิดออเดอร์มากนัก สิ่งนี้อาจทำให้เกิดการขาดทุนหรือล้างพอร์ตได้