×
เทรด Commodity คืออะไร ?
  Posted on 2 months ago
151

Commodity หรือ สินค้าโภคภัณฑ์ คือสินค้าที่เป็นวัตถุดิบพื้นฐานหรือวัตถุดิบตั้งต้นจากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งจะนำไปใช้เพื่อเป็นฐานในการผลิตสินค้า  อย่างเช่น น้ำตาลและโกโก้นั้นถือเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ ที่เป็นพื้นฐานหรือวัตถุดิบของช็อกโกแลตแท่งน

ซึ่งสินค้าโภคภัณฑ์จะกล่าวได้ว่าเป็นสินค้าที่ได้จากการสกัด, ปลูก หรือผลิต โดยส่วนมากเทรดเดอร์จะเทรดหรือลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือการมีสภาพคล่องสูงสุดในตลาด 

 

สินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) - CoolOnTop.com :: Best Forex Fx Trading.

ซึ่งประเภทสินค้าโภคภัณฑ์ที่เทรดในตลาดแบ่งเป็น 4 ประเภท

ได้แก่

สินค้า Commodity ภาคเกษตรกรรม   วัตถุดิบต่างๆ เช่น น้ำตาล, คอตต้อน, เมล็ดกาแฟ เป็นต้น

สินค้า Commodity ภาคพลังงาน 

เช่น ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม อย่างเช่น น้ำมันและก๊าซ

สินค้า Commodity กลุ่มโลหะมีค่า 

เช่น ทองคำ,เงิน และแพลตทินัมและรวมถึงโลหะพื้นฐานอย่างทองแดงอีกด้วย

สินค้า Commodity ภาคปศุสัตว์ 

เช่น เนื้อหมูสามชั้น, วัวเป็น และปศุสัตว์ทั่วไป และสินค้าโภคภัณฑ์ประเภทเนื้อสัตว์

 

และหากท่านที่สนใจจะเทรด Commodities สิ่งที่ต้องทราบก็คือ 

Commodities Market – ต้องการเข้าใจตลาดประเภทนี้ ว่ามีอะไรบ้าง

Product – รู้จักสินค้าทั้งหมดที่จะทำการเทรด

Contract Type –  ดูประเภทสัญญาต่างๆ เพราะในแต่ละสินค้าจะมีสัญญาหลายประเภท

Time and Expired date – สัญญาบางประเภทมีช่วงเวลาเทรด และวันหยุดอายุ

Risk Control – การหามูลค่าของสัญญาแต่ละประเภท ไม่เหมือนกัน ไม่เท่ากัน

Rollover – วิธีการต่อสัญญาที่หมดอายุ ซึ่งจะมีขั้นตอนที่ได้เปรียบและเสีบเปรียบ


Blogs ล่าสุด
Blogs เพิ่มเติม