×
ปัญหาที่พบบ่อยสำหรับเทรดเดอร์ Forex
  Posted on 9 months ago
792

คุณรู้จัก Forex หรือไม่? หลายคนอาจจะยังไม่รู้ เพระไม่คยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาก่อน ซึ่งความจริงแล้ว

การเทรด Foex นั่นก็คล้ายกับการเทรดหุ้นแต่ใช้อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเป็นตัวตั้ง โดยทำกำไรด้วยการเก็งกำไรค่า

เงิน โดยการซื้อขายเพื่อหากำไรจากส่วนต่งของราคา ซึ่งผู้ที่ไม่คยมีประสบการณ์ในการเทรด Forex ก็อาจจะ เจอ

ปัญหาต่างๆขึ้นมาได้ ฉะนั้นเราจะยกตัวอย่างปัญหาของเก๋งกำไรในตลาด Forex เพื่อที่ว่าอาจจะเป็นแนวทางให้มือ

ใหม่หรือมือเก่าก็ได้

ปัญหาของคนที่ชื่นชอบการเก็งกำไรในตลาด Forex มากมายหลายรูปแบบ ซึ่งเราจะแนะนำปัญหาของหลักๆ ของ

นักเก็งกำไรเพื่อเป็นแนวทางในการแก่ไขญหา เราขอยกตัวอย่างดังต่อไปนี้

 

ㆍ ปัญหาแรก ของการเทรด Forex

นักเก็งกำไรก็คือคนที่ไม่รู้จักหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเทรด Forex คนที่ชอบหาความรู้อยู่คลอดเวลา มักจะรู้ว่า บาง

ครั้งการเทรดก็ควรที่จะศึกษารายละเอียดหรืออาจจะศึกษาจากประสบการณ์ของคนที่เคยทำธุรกิจทางด้านนี้มาก่อน

ซึ่งแน่นอนว่าการเทรด Forex นั้นจะสามารถซื้อขายได้ทั้งวันตลอด 24 ชั่วโมง หากคนใดที่ไม่มีความรู้ก็จะมานั่งมัวจด

จดจ้องจ้องจอคอมพิวเตอร์อยู่ตลอดเวลาเพื่อวังว่าราคามันจะเป็นไปตามที่เขาคาดการณ์ไว้

แต่ถ้าหากผู้ที่มีประสบการณ์แล้วก็จะจัดแบ่งเวลาเพื่อเข้ามาดู อย่างน้อยวันละ 1-2 ชั่วโมงต่อวันก็ถือว่าเพียงพอแล้ว

เพราะเขารู้ว่าราคามันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้น มัวแต่จ้องหน้าจอคอมไปก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ ทางที่ดีคือ

เปิดจอคอมพิวเตอร์วันละ 1-2 ชั่วโมงต่อวันเพื่อวิเคราะห์กราฟราคาหลังจากนั้นค่อยเปิดออร์เดอร์ซื้อขาย แล้วตั้ง

Stop Loss และ Take Profit ไว้เพื่อให้ระบบมันทำหน้าที่ของมันเอง นอกจากเทรดเดอร์ประเภท scalping ที่อาจจะ

ต้องเฝ้าหน้าจอคอมพิวเตอร์

 

ㆍ ปัญหาที่ 2 ของการเทรด Forex

คือไม่ทราบวการเทรด Forex จะต้องอาศัยจังหวะเพื่อที่จะได้รู้ว่าเวลาไหนควรจะซื้อขายหรือเวลาไหนควรจะหยุด

การซื้อขายไปก่อน เช่น เวลาตอนรุ่งเช้า เป็นเวลาไม่ค่อยเหมาะกับการเทรดสักเท่าไหร่เพราะเป็นเวลาที่ราคากราฟ

ไม่ค่อยขยับตัวและยังมีคำสเปรดที่แพงเอาการ หรือจะเป็นชวงเวลาที่มีข่าวรุนแรง จัดได้วเป็นช่วงเวลาที่กราฟราคา

มีความผันผวนสูงและมีความเสี่ยงสูง เทรดเตอร์ที่มีประสบการณจะรู้ทันที่เลยว่าน่าเสี่ยงกับข่าวนี้หรือไม่

 

ㆍ ปัญหาที่ 3 ของการเทรด Forex

ที่มักจะเกิดกับเทรดดอร์ในตลาด Forex แต่ไม่รู้จักการประมาณตน ไม่คำนวณ Money Management หวังแต่กำไร

โดยไม่สามารถควบคุมตัวเองไต้ เทรดตัวย Lot ที่ใหญ่จนเกินตัว ซึ่งจะใช้อารมณ์เป็นหลักและปัญหานี้ถือว่าเป็น

ปัญหาใหญ่มากและมีให้เห็นอยู่มากมาย หรือที่ใครรู้จักในนามว่า Over trade

เพราะฉะนั้นหากคุณป็นคนหนึ่งที่ชอบการเทรด Forex แต่ก็ไม่มีประสบการณ์มากพอ จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่อาจจะ

เกิดปัญหาขึ้นได้และผู้คนส่วนใหญ่ก็จะปัญหาเดียวกับคุณ และถ้าหากว่าคุณไม่อยากจะประสบปัญหานี้อีกต่อไปก็

จะต้องรู้จักวิธีการศึกษาข้อมูล การยับยั้งชั่งใจ รวมไปถึงการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับตลาด Forex ให้เจาะลึกไปขึ้นไปอีก