×
บัญชีสเปรดลอยตัว กับบัญชีสเปรดคงที่แตกต่างกันอย่างไร และแบบไหนดีกว่ากัน
  Posted on 1 year ago
948

undefined

 

หากคุณเป็นคนที่เทรดในการตลาดฟอเร็กซ์มาระยะเวลาหนึ่งคุณคงจะทราบดีว่าในตลาดฟอเร็กซ์มีบัญชีเทรดให้เลือกมากมายหลายประเภท แต่ในวันนี้ที่เราจะมาพูดถึงก็คือบัญชีรูปแบบสเปรดลอยตัว และบัญชีในรูปแบบสเปรดคงที่ ซึ่งทั้งสองบัญชีนี้มีความแตกต่างกันอย่างไร และมีข้อดี ข้อเสียอย่างไร เราจะมาพูดถึงกันในหัวข้อนี้

บัญชีแบบสเปรดลอยตัว

บัญชีเทรดประเภทนี้สามารถพบได้ทั่วไปในหลายๆโบรกเกอร์ ซึ่งโดยส่วนมากแล้วประเภทบัญชีเกือบทุกโบรกเกอร์จะเป็นรูปแบบนี้ คำว่าสเปรดแบบลอยตัวคือ ไม่มีการ Fix สเปรดไว้ ยกตัวอย่างเช่น EUR/USD มีสเปรดอยู่ที่ 15 เมื่อระยะเวลาผ่านไปอาจจะเพิ่มเป็น 20 หรืออาจจะถึง 100 เลยก็ได้หากตลาดมีสภาวะที่ไม่ปกติ ซึ่งตัวแปรในการทำให้ค่าสเปรดเปลี่ยนแปลงก็คือ สภาวะของตลาดค่าสเปรดจะมีค่ามากขึ้นในช่วงเวลาที่ตลาดมีความผันผวนสูง เช่น ช่วงที่มีข่าวรุนแรง และค่าสเปรดจะมีค่าสูงขึ้นในช่วงที่ตลาดมีการซื้อขายที่ต่ำมากๆ เช่น ช่วงเวลาหลังจากตลาดเปิดได้ไม่นาน หรือช่วงที่ตลาดใกล้ปิด

บัญชีแบบสเปรดคงที่

บัญชีประเภทนี้อาจจะได้หาได้ยาก เพราะโบรกเกอร์ส่วนใหญ่จะไม่มีบัญชีรูปแบบนี้ แต่ก็มีบางโบรกเกอร์ที่มีบัญชีแบบนี้ให้กับเรา บัญชีแบบสเปรดคงที่ก็มีความหมายที่ตรงตัวเลยครับ กล่าวคือ สเปรดจะไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะได้ก็ตาม เช่น EUR/USD มีสเปรดอยู่ที่ 20 เมื่อระยะเวลาผ่านไปก็ยังคงมีสเปรดอยู่ที่ 20 เท่าเดิม แต่โดยปกติแล้วบัญชีประเภทนี้จะมีค่าสเปรดที่สูงกว่าบัญชีแบบสเปรดลอยตัวในสภาวะปกติค่อนข้างมาก แต่ก็มีข้อได้เปรียบคือไม่ต้องกังวลเรื่องการเพิ่มขึ้นของสเปรดเนื่องจากสภาวะของตลาด

สรุปข้อดี และข้อเสียของบัญชีทั้งสองประเภท

ข้อดีของบัญชีแบบสเปรดลอยตัว

- ในสภาวะปกติมีสเปรดที่ค่อนข้างต่ำ

- สามารถหาบัญชีประเภทนี้ได้ง่ายเพราะมีในโบรกเกอร์ทั่วไป

ข้อเสียของบัญชีแบบสเปรดลอยตัว

- ในช่วงที่สภาวะตลาดผันผวนค่าสเปรดจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก

 

ข้อดีของบัญชีแบบสเปรดคงที่

- ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าสเปรดที่จะเพิ่มขึ้นในสภาวะตลาดผันผวน

ข้อเสียของบัญชีแบบสเปรดคงที่

- มีค่าสเปรดที่สูงกว่าบัญชีแบบสเปรดลอยตัวในสภาวะปกติ

- หาใช้งานค่อนข้างยากเพราะไม่เป็นที่นิยม