×
ค่าเงินแข็งค่าหรืออ่อนค่าเกิดจากอะไร ส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง
  Posted on 1 year ago
176

undefined

 

ค่าเงินแข็ง ค่าเงินอ่อน คำๆนี้เราคงจะได้ยินกันบ่อยถ้าหากเราเป็นนักลงทุนที่กำลังลงทุนอยู่ในตลาดค่าเงิน แต่จริงๆแล้วค่าเงินแข็ง หรือค่าเงินอ่อน มีความหมายว่าอย่างไร เกิดจากสาเหตุอะไร และส่งผลอย่างไรบ้าง เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้ครับ

ค่าเงินแข็ง หรือค่าเงินอ่อน คือสภาวะอย่างหนึ่งของสกุลเงิน ซึ่งสาเหตุหลักๆที่ทำให้เกิดสภาวะทั้งสองนี้คือ อุปสงค์ และอุปทานเป็นหลัก โดยเราจะแบ่งปัจจัยที่ส่งผลกระทบเป็นดังนี้

ดุลการค่าและการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ

ดุลการค่าของประเทศมีความเกี่ยวข้องกับค่าเงินโดยตรง ยกตัวอย่างหากประเทศไทยมีมูลค่าของการส่งออกมากกว่าการนำเข้า นั้นหมายความว่าจะทำให้เงินทุนไหลเข้ามาภายในประเทศ และเงินทุนเหล่านี้เป็นสกุลเงินอื่นๆ ดังนั้นต้องเปลี่ยนสกุลเงินเหล่านี้ให้เป็นสกุลเงินบาท ความต้องการเงินบาทจึงมีเพิ่มมากขึ้น และมีความต้องการมากขึ้นเงินบาทก็จะมีมูลค่ามากขึ้น หรือแข็งค่าขึ้นนั่นเอง 

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเป็นสิ่งที่มีส่วนให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของค่าเงินนั้นๆ เพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่กระทบต่อการตัดสินใจของนักลงทุน หากประเทศใดๆมีการปรับอัตราดอกเบี้ยน้อย นักลงทุนก็จะย้ายเงินทุนออก เพื่อไปลงทุนในประเทศที่มีการจ่ายอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า ดังนั้นเมื่อมีการโยกย้ายเงินทุนออก หรือเข้ามาในประเทศ ก็จะส่งผลต่อคู่สกุลเงินเช่นกัน เช่น ประเทศไทยมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าสหรัฐอเมริกา นักลงทุนจึงย้ายเงินดอลลาร์ของสหรัฐอเมริกา มาเปลี่ยนเป็นเงินบาทไทยเพราะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า เงินบาทไทยเลยเป็นที่ต้องการมากขึ้น และมีมูลค่ามากขึ้นหรือแข็งค่าขึ้นนั่นเอง

นโยบายการเงินของธนาคารกลางของแต่ละประเทศ

สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่กระทบโดยตรง เพราะธนาคารจะคอยออกนโยบายที่ใช้ควบคุมอัตราเงินเฟ้อ หรืออัตราเงินฝืด ภายในประเทศ เช่น ธนาคารกลางเห็นว่าเงินเฟ้ออยู่ในระดับที่สูงเกินไป จึงกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องตามกฎหมายเพิ่มขึ้น ทำให้เงิน ที่ธนาคารพาณิชย์สามารถปล่อยกู้ได้มีจำนวนลดลง ส่งผลให้ปริมาณเงินในประเทศลดลงตาม จึงเปรียบเสมือนกับการลดอุปทานหรือปริมาณของเงินทำให้ค่าเงินของประเทศนั้นๆมีแนวโน้มที่จะแข็งขึ้น

ปัจจัยอื่นๆ 

นอกเหนือจากปัจจัยข้างต้นแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อค่าเงิน เช่น ความไม่มั่นคงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ภัยภิบัติทางธรรมชาติ และ เสถียรภาพทางการเงินของประเทศ เป็นต้น

 

undefined

 

แล้วทั้งหมดนี้ก็คือสาเหตุที่ทำให้ค่าเงินแข็งค่าขึ้น หรืออ่อนค่าลง และการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้จะส่งผลอะไรต่อไป?

การนำเข้า ส่งออก

การนำเข้าส่งออกอย่างที่กล่าวไปข้างต้น สิ่งนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับค่าเงินแข็งหรืออ่อน ยกตัวอย่างเช่น ค่าเงินบาทมีการแข็งค่ามากขึ้นโดยปกติแล้ว สินค้า 1 ชิ้นสามารถจำหน่วยให้ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ 1 ดอลลาร์สหรัฐ โดยค่าเงินตอนนั้นมีค่า 1 ดอลลาร์สหรัฐ มีค่าท่ากับ 35 บาท

แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปสินค้าราคา 1 ดอลลาร์สหรัฐเท่าเดิม แต่มูลค่าของเงินบาทได้แข็งค่าขึ้นคือ 1 ดอลลาร์สหรัฐมีค่าเท่ากับ 34 บาท ดังนั้นจำทำให้ผู้ส่งออกได้กำไรน้อยลง 1 บาทนั้นเอง

การท่องเที่ยว

ค่าเงินแข็งหรืออ่อนจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น นักท่องเที่ยวชาวอเมริกา มองเห็นแล้วว่าเงินบาทมีการอ่อนค่าอย่างมากเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ นักท่องเที่ยวจึงนิยมที่จะมาเที่ยวประเทศไทย เพราะเงินดอลลาร์สหรัฐของตน สามารถแลกเป็นเงินบาทได้มากขึ้นนั่นเอ


Blogs ล่าสุด
Blogs เพิ่มเติม